Subsidie Voortijdig schoolverlaters

Om schooluitval te voorkomen, vroegtijdig schoolverlaters weer terug naar school te krijgen en het behalen van startkwalificaties te stimuleren, kunnen organisaties in het voortgezet onderwijs en het MBO de subsidie Voortijdig schoolverlaters aanvragen.

Ook organisaties die aantoonbaar met het voortgezet onderwijs en het MBO samenwerken kunnen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd dragen aantoonbaar bij aan het voorkomen van schooluitval, het terug naar school halen van vroegtijdig schoolverlaters en het behalen van een startkwalificatie (een diploma op havo-, vwo- of minimaal MBO2-niveau).
  • de doelgroep van de activiteiten bestaat uit jongeren onder de 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en in Leiden wonen;
  • de activiteiten zijn aanvullend op activiteiten die al in het kader van het regionale programma ‘Op naar de finish’ worden uitgevoerd en bekostigd;
  • de activiteiten zijn bewezen succesvol of hebben een vernieuwend karakter.

De subsidie wordt geweigerd als de geplande activiteiten:

  • naar verwachting onvoldoende effect zullen hebben;
  • gericht zijn op doelgroepen die al voldoende worden bereikt;
  • andere door de gemeente Leiden gesubsidieerde activiteiten op dit gebied hinderen of belemmeren.

en als:

  • er onvoldoende samenwerking is met lokale partners en er te weinig gebruik wordt gemaakt van de aanwezige lokale infrastructuur.