Leerplicht en verlof of vrijstelling

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf zijn 5e jaar naar school te gaan. Dat staat in de leerplichtwet. Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de normale vrije dagen om? Dien dan een verzoek in bij het Regionaal Bureau Leerplicht.