Gelijke kansen in het onderwijs

Gemeente Leiden werkt samen met het Rijk, scholen, maatschappelijke (Europese) organisaties en ouders aan gelijke kansen in het onderwijs. We willen dat alle kinderen op school goed mee kunnen doen, los van de omstandigheden waarin ze opgroeien. 

Logo van het Europese project It takes an village to raise a child (VRAC). In blauwe letters op een witte achtergrond staat er Interreg 2 Seas Mers Zeeën. In fuchsiakleurige letters op een witte achtergrond staat er VRAC. Ook een afbeelding van de Europese vlag.
In Europees verband samenwerken aan gelijke kansen. Logo van het project It takes a village to raise a child (VRAC).

Om meer gelijkheid te bevorderen werkt de gemeente aan:

  • het ontwikkelen van nieuwe manieren om kinderen die iets extra’s nodig hebben te ondersteunen. Zowel óp school als buiten school.
  • het verbreden van de aanpak gelijke kansen naar jeugd, welzijn, cultuur en sport.
  • uitwisseling van ideeën met andere Europese landen.

De gemeente Leiden doet ook mee aan de landelijke Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Europese samenwerking

Leiden doet mee aan een Europees project: It takes a village to raise a child (VRAC).

In dit project pakken we voortijdig schoolverlaten en vertraging op school aan. De gemeente Leiden krijgt hiervoor een subsidie van ruim € 427.000 van de Europese Unie. Met die subsidie gaan we nieuwe werkwijzes ontwikkelen, die kinderen helpen om betere schoolresultaten te behalen en hun talenten te ontwikkelen.  

In dit project ligt de focus onder andere op:

  • versterking van een positief gevoel van kinderen en jongeren en in het bijzonder van het gevoel ‘erbij te horen’.
  • ontwikkeling van een uitgebreidere leeromgeving dan alleen op school, ook in de buurt.
  • ondersteuning van zwakkere gezinnen en meer samenwerking tussen deze gezinnen en de scholen waar hun kinderen op zitten.