Soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor sommige vormen kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Leiden houdt samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Tot 4 jaar:

Vanaf 4 jaar:

  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.