Kinderopvang bij sociale of medische problemen

Hebt u en/of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En wilt u daarom voor uw kind(eren)  kinderopvang regelen? Dan kunt u een vergoeding voor de kinderopvangkosten aanvragen als u in Leiden of Leiderdorp woont. De kinderopvang wordt voor maximaal 3 dagen per week vergoed.

Voorwaarden

  • U en uw kind(eren) wonen in Leiden of Leiderdorp.
  • Uw kind(eren) is (zijn) jonger dan 4 jaar of zit(ten) op de basisschool.
  • U en/of uw partner krijgen geen andere vergoeding voor de kinderopvangkosten (bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst).
  • Er is geen opvang mogelijk via de peuterspeelzaal.
  • Er kan geen andere volwassene voor uw kind(eren) zorgen.
  • Een onafhankelijk medisch adviesbureau bevestigt dat u om lichamelijke, psychische of sociale redenen niet voor uw kind(eren) kunt zorgen.

Onderdeel van deze aanvraag is dat u een gesprek hebt met een onafhankelijk medisch adviesbureau. Als u in Leiden woont, is er ook een plan van aanpak nodig waarin staat wat u gaat doen om de problemen te verminderen of op te lossen. Als de problemen verminderd of opgelost zijn, kan de kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie weer stoppen.

Aandachtspunten

  • Hou er rekening mee dat u ook een eigen bijdrage moet betalen.
  • Teken pas een contract voor kinderopvang nadat u het besluit over uw aanvraag van de gemeente hebt ontvangen.