Kinderopvang bij sociale of medische problemen

Kunt u om sociale redenen of vanwege uw gezondheid (tijdelijk) niet voor uw kind of kinderen zorgen? Dan kunt u een bijdrage voor de kosten van kinderopvang krijgen. Uw kind of kinderen kunnen dan bijvoorbeeld een extra dag naar de kinderopvang. Dat kan ook de buitenschoolse opvang zijn.

Voorwaarden

  • De kinderen waar het om gaat zitten op de basisschool of zijn jonger dan 4 jaar.
  • U kunt niet op een andere manier een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen. U krijgt bijvoorbeeld geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • Er is geen andere ouder die overdag voor de kinderen kan zorgen.
  • U hebt onvoldoende hulp van vrienden of familie.
  • De GGD Hollands Midden bevestigt dat u om sociale redenen of vanwege uw gezondheid niet voor uw kind of kinderen kunt zorgen.

Aandachtspunten

  • Hou er rekening mee dat u ook een eigen bijdrage moet betalen.
  • Teken pas een contract voor kinderopvang nadat u het besluit over uw aanvraag van de gemeente hebt ontvangen.