Geboorteaangifte doen

Heeft u een baby gekregen? Geef de geboorte binnen 3 werkdagen aan bij de burgerlijke stand van de gemeente. Hiermee legt u officieel deze nieuwe inwoner én zijn of haar naam vast.

Voorwaarden

 • De vader of moeder van het kind doet aangifte. Dit kan ook de duomoeder zijn bij een lesbische relatie.
 • U doet aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U doet aangifte binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind (de dag van geboorte telt niet mee). Doet u te laat aangifte van een geboorte? Dan kunt u een boete krijgen.

Kan de vader, de moeder of de duomoeder geen aangifte doen? Dan kan aangifte worden gedaan door:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een familielid of vriendin
 • een meerderjarige bewoner van het huis bij een thuisbevalling
 • het hoofd van het ziekenhuis, de gevangenis of een andere inrichting waar de bevalling is geweest

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

  Aanvragen

  Maak een afspraak om de geboorteaangifte te doen. Dit doet u online.

  Maak een afspraak

  Wilt u of kunt u dit niet online regelen? Bel dan het telefoonnummer 14 071 en kom naar de balie van de gemeente.

  Meenemen

  Wilt u de geboorte van een kind aangeven? Neem dan de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  Het kan voorkomen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand extra informatie nodig heeft om de aangifte in orde te maken. Bijvoorbeeld een verklaring van de arts of de verloskundige die bij de bevalling was.

  Kosten

  Het aangeven van uw kind is gratis.

  Wilt u een afschrift van de geboorteakte (een officiële kopie), dan kost dat wel geld.

  Hoe lang duurt het?

  Direct aan de balie.

  Keuze van de achternaam

  De ouders bepalen welke achternaam (geslachtsnaam) een kind krijgt.

  • Alle kinderen uit een relatie tussen man en vrouw krijgen dezelfde achternaam.
  • Lees meer over dit onderwerp op de pagina achternaam kiezen voor uw kind.

  Geboorteaangifte na overlijden kindje

  Overlijdt een kind kort na de geboorte? Dan wordt er ook een geboorteakte opgemaakt. Deze wordt ook opgemaakt als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan tegelijk een akte van overlijden opgemaakt.

  Levenloos geboren kindje

  Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u een 'akte van een levenloos geboren kind' laten opmaken. Dit is een officiële erkenning dat het kind is geboren en geldt als officieel bewijs.

  In een akte van levenloos geboren kind staat hetzelfde als in een geboorteakte. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

  Andere nationaliteit

  Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan gelden de regels van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit bezit.

  Wetten en regels