Aangifte van overlijden

Is een naaste of een familielid overleden? Dan moet de begrafenisondernemer het overlijden doorgegeven aan de gemeente. De gemeente geeft vervolgens toestemming voor begraven of cremeren.

Aangifte van overlijden

Begrafenisondernemers maken een afspraak met de gemeente om een overlijden door te geven aan de gemeente. Heeft de begrafenisondernemer aangifte gedaan en zijn de documenten in orde? Dan geeft de gemeente een 'verlof tot begraven of cremeren' af. Hiermee kan uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden de begrafenis of crematie plaatsvinden.

Uitstel van begraven of crematie

Soms kan de begrafenis of crematie pas na de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat de overledene uit het buitenland vervoerd moet worden. Of omdat er familie uit het buitenland over moet komen. Er wordt dan 'uitstel van begraven of crematie' aangevraagd door de begrafenisondernemer.

Binnen 36 uur begraven of cremeren

Wilt u de overleden persoon binnen 36 uur na het overlijden begraven of cremeren? Vraag dan eerst toestemming aan de officier van justitie. Vervolgens verleent de gemeente verlof.

Vragen?

Heeft u vragen over de aangifte van overlijden? Stel ze aan de begrafenisondernemer.