Erkenning kind

Zijn de ouders van een kind niet getrouwd of geen geregistreerd partner? Dan kan de vader of de duomoeder (moeder uit wie het kind niet is geboren) het kind erkennen. Bij de erkenning van een eerste kind moet ook de moeder aanwezig zijn.

Erkenning kan bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont.

Voorwaarden

  • De erkenner is minimaal 16 jaar oud.
  • De aanstaande moeder moet toestemming geven voor de erkenning.
  • Erkenning is niet mogelijk als iemand door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld de broer van de vrouw.
  • Getrouwde mannen of mannen met een geregistreerd partnerschap, kunnen kinderen erkennen van andere vrouwen dan hun echtgenote/partner. Is de moeder op het moment van de geboorte van het kind getrouwd? Of is zij de geregistreerd partner van iemand anders? Dan kan dat niet.
  • Een vrouw uit een lesbische relatie (duomoeder) kan ook erkennen. Soms zijn daar nog extra documenten voor nodig. De erkenner moet bevoegd zijn. Zo moet de erkenner bijvoorbeeld minimaal 16 jaar oud zijn.
  • Staat de erkenner onder curatele? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor de erkenning.
  • Erkenning van een overleden kind is niet mogelijk.

Buitenlandse nationaliteit

In principe moet u de Nederlandse nationaliteit hebben om een kind in Nederland te erkennen. Heeft u een andere nationaliteit? Dan onderzoekt de gemeente Leiden eerst de regels en wetten in het land van uw nationaliteit. Daarna hoort u welke documenten u nodig heeft voor de erkenning van het kind.