Kind erkennen

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder het kind erkennen. U wordt dan, net als de biologische moeder, de juridische vader of moeder van het kind. Een kind erkennen kan bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het nu woont.

Ouderlijk gezag regelen

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen

Achternaam kiezen

De moeder en de juridische ouder mogen voor het kind de achternaam kiezen van de juridische ouder. Wilt u dit? Dan kunt u dit laten vastleggen tijdens de afspraak voor de erkenning.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Daar gelden regels voor.

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U hebt toestemming van de biologische moeder om het kind te erkennen. Bij de erkenning van een 1e kind is de moeder ook zelf aanwezig.
  • Het kind is nog niet door iemand anders erkend. De moeder was op het moment van de geboorte niet met iemand anders getrouwd. Zij had op dat moment ook niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • U mag getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders dan de biologische moeder.
  • Staat u onder curatele? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor de erkenning.
  • Een overleden kind kunt u niet erkennen.