Gladheidbestrijding en strooiroutes

De gemeente strooit op doorgaande wegen, kruispunten, viaducten, bruggen, busroutes, doorgaande fietsroutes en plekken waar veel voetgangers komen. Ook als er is gestrooid kan het nog steeds glad zijn. Bijvoorbeeld omdat het erg hard vriest of omdat het strooizout nog niet goed is ingereden door het verkeer.