Evaluatie na 4 maanden

De minicontainer voor papier wordt één keer per vier weken geleegd. Bij elke ophaalronde houden we bij hoeveel containers worden aangeboden en hoeveel papier we ophalen. Ook meten we of er minder papier in de papierbakken in de buurt wordt gedaan. Na vier keer de minicontainers te hebben geleegd – dat is na maandag 20 april - gaan we de resultaten evalueren.

Aan de bewoners van de Kloosterhof is gevraagd om voor 15 april een enquête in te vullen. Ook de ervaringen van de bewoners nemen we mee in de evaluatie.