Brieven met informatie

De inwoners van de Kloosterhof, die een minicontainer voor papier krijgen, hebben persoonlijk bericht gehad op 14 oktober. Een tweede brief is verstuurd op 19 november