Leiden Zuidwest - minicontainer voor papier (2020-501)

In maart 2021 gaan we in uw wijk papier aan huis ophalen. U krijgt daarvoor een grijze minicontainer met blauw deksel. Zelf het oud papier in huis verzamelen en naar de papierbak brengen, hoeft dan niet meer. De containers worden één keer per vier weken geleegd. Hiervoor komt een aparte ophaaldag. De papierbakken in uw buurt blijven ook gewoon beschikbaar.

Oud papier heeft meerwaarde - wel zeven keer

We doen dit, om meer papier opnieuw te kunnen gebruiken. Uit een analyse van het Leidse afval blijkt, dat er nog best veel papier en karton tussen het andere afval zit. Zonde, want als papier eenmaal vuil of nat is geweest, kan het niet meer worden hergebruikt. Terwijl de houtvezels uit droog en schoon papier wel tot zeven keer opnieuw kunnen worden gebruikt.

Ruimte maken in tuin of schuur

We realiseren ons dat een extra minicontainer ruimte inneemt in tuin of schuur. Dit vraagt vast om passen en meten. Toch vragen wij iedereen om de minicontainer voor papier in ieder geval een aantal maanden te proberen. Uit de proef die in een gedeelte van de Stevenshof is gedaan, blijkt namelijk dat de minicontainer veel meer papier voor hergebruik oplevert, en dat de meeste inwoners tevreden zijn met hun minicontainer. Mocht u na een paar maanden besluiten toch geen gebruik te willen maken van de minicontainer papier, dan halen we hem gratis weer op.

Afmelden voor 15 december

Het kan dat u toch liever geen minicontainer wilt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u een te kleine tuin of schuur heeft. Of omdat u dichter bij de papierbak woont, dan bij de aanbiedplaats voor de minicontainers. Daar hebben we begrip voor. Ook zijn er misschien buren met wie u de minicontainer kunt delen. Als dat bij u het geval is, kunt u zich van de lijst laten halen. Doe dat wel voor 15 december, dan kunnen wij onze bestelling daarop aanpassen. Een afmelding doorgeven kan via het formulier ‘afmelden minicontainer papier’, dat staat op www.leiden.nl/oudpapier.

Verdere informatie tijdens project

Informatie over wanneer de containers bij u worden neergezet, wanneer deze geleegd worden en over de mogelijkheid de container na een paar maanden te laten ophalen, ontvangt u begin februari. Op www.leiden.nl/oudpapier vindt u achtergrondinformatie en veel gestelde vragen.

Met vriendelijke groeten,

Piet van Vegten
Afvalcoach en projectleider introductie minicontainer papier