Container aanvragen, repareren of vervangen

Is uw container voor restafval of groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) beschadigd? Meld dit bij de gemeente. De container wordt dan gerepareerd of als het niet anders kan vervangen. Ook als uw container is gestolen of verdwenen moet u dit melden bij de gemeente.

Als een container wordt vervangen of als u een nieuwe container aanvraagt, krijgt u die in de nieuwe kleur en afmeting. De nieuwe restafvalcontainer heeft een grijs deksel. De nieuwe gft-container is iets groter dan de oude en heeft een groen deksel.

 

Verhuisd?

Bent u verhuist en is er geen container aanwezig terwijl u wel een container moet gebruiken voor uw afval? Dan kunt u een nieuwe container aanvragen met het anvraagformulier.

Het kan ook gebeuren dat er nog een mini-container bij uw nieuwe huis staat die u niet meer nodig heeft, omdat u gebruikmaakt van de ondergrondse containers. Dan kunt u met dit formulier regelen dat de container wordt opgehaald.

Aanbiedregels bij vervanging of reparatie

  • als u de melding tijdens werktijd doet, zet de container dan direct na de melding voor uw eigen huis
  • doet u de melding na werktijd, zet de container dan de volgende dag voor uw deur
  • zorg ervoor dat de container leeg is

Voorwaarden

Uw container is kapot of verdwenen.