Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk en mag niet meer worden gebruikt in woningen en gebouwen. Zit er nog asbest in uw woning? Laat het weghalen door een deskundig asbestverwerkingsbedrijf of verwijder het zelf. Meld dit wel eerst bij het omgevingsloket.

    Voorwaarden

    • Meld de werkzaamheden 4 weken van te voren bij het omgevingsloket.
    • Meld wat de werkzaamheden zijn.
    • Meld welk soort (asbesthoudend) materiaal verwijderd wordt.