Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Zit er nog asbest in uw woning? Laat het weghalen door een deskundig asbestverwerkingsbedrijf of verwijder het zelf. Meld dit wel eerst aan bij het omgevingsloket.

    Voorwaarden

    Meld minimaal 4 weken van tevoren: 

    • wat de werkzaamheden zijn
    • soort (asbesthoudend) materiaal