Afval tijdens extreem winterweer

Als er veel sneeuw is gevallen kan de vuilniswagen niet altijd de weg op om het afval op te halen. Dat is niet veilig voor onze medewerkers en voor medeweggebruikers. Wilt u weten of de vuilniswagen wel of niet rijdt? Kijk tijdens extreme weersomstandigheden op de Twitterpagina van de gemeente Leiden voor de laatste informatie of bekijk de Afvalwijzer-app. Deze vindt u in de App Store of Play Store.
Rijdt de vuilniswagen niet? Zet uw afval dan ook niet op straat.

Ook als de vuilniswagen wel kan rijden kan het het afval bij vorst vastvriezen in uw container. Met deze tips voorkomt u dat afval vastvriest:

  • Stamp het afval niet aan en maak vastzittend afval op de inzameldag los van de wanden.
  • Plaats de gft-container uit de wind en leg krantenpapier of zaagsel onder in de container.
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de gft-container door het eerst uit te laten lekken.
  • Plaats de container een dag van te voren binnen in een overdekte ruimte.