Gebruikt plastic

Plastic hoeft niet meer apart

Uw plasticafval mag gewoon bij het andere huisvuil. Dankzij de nieuwe afvalscheidingsinstallatie van de afvalverwerker worden plasticverpakkingen, metalen en drankkartonnen in de fabriek van het andere afval gescheiden. Dit kan dan weer opnieuw gebruikt worden en het verdwijnt niet meer in de verbrandingsoven. Deze nieuwe methode levert volgens een berekening tien keer zoveel plastic voor recycling op.

Er zit nu nog best veel plastic tussen het huisvuil. Dat komt omdat er in een dichtbebouwde stad als Leiden te weinig ruimte is om alle verschillende soorten afval apart in te zamelen en op te halen.

De locaties van de containers voor glas, papier en textiel staan op www.leiden.nl/stadskaart. Per locatie wordt bekeken wat er gaat gebeuren met de plasticcontainers die nu nog op verschillende plekken in de stad staan.

Veel gestelde vragen over nascheiding plastic