Gebruikt plastic

Uw plasticafval moet bij het andere huisvuil. In de afvalscheidingsinstallatie van de afvalverwerker worden plasticverpakkingen, metalen en drankkartonnen in de fabriek van het andere afval gescheiden. Dit wordt dan weer opnieuw gebruikt en het verdwijnt niet meer in de verbrandingsoven.

Glas, papier en textiel moeten wel apart ingeleverd worden. De locaties van de containers voor glas, papier en textiel staan op www.leiden.nl/stadskaart. Per locatie wordt bekeken wat er gaat gebeuren met de plasticcontainers die nu nog op verschillende plekken in de stad staan.

Veel gestelde vragen over nascheiding plastic