Home /Projecten /Bouwen aan de stad / Haagwegterrein

Haagwegterrein

Het Haagwegterrein ligt aan de rand van het centrum van Leiden. Het voormalige rangeerterrein van Van Gend en Loos werd gebruikt voor de overslag van goederen door bedrijf van Gend en Loos en reden rangeerlocomotieven af en aan. Het is een typisch langgerekt overslagterrein: een kilometer lang en honderd meter breed. De meeste sporen liggen er nu verroest bij, alleen de stoptrein Utrecht - Leiden passeert er vier maal per uur.
Bewoners van de naastgelegen wijken Academiewijk en Haagwegkwartier koesteren hun spoorstrook. Deze biedt hen een vrij uitzicht en recreatiemogelijkheden. Aan de zuidzijde van de strook overheerst het groen. Onderzoekers telden hier meer dan 150 diersoorten en ruim 300 plantensoorten. Dit gebied, midden in de stad gelegen, is daarom in ecologisch opzicht opmerkelijk te noemen.
Toen het terrein zijn economische functies verloor, werd de ruimte ingenomen door nieuwe activiteiten. In de spoorweghaven liggen nu een paar woonboten en waar vroeger de vrachtwagens hun lading innamen, is nu het parkeerterrein van  Stads Parkeerplan Leiden ingericht met 450 parkeerplaatsen. Bezoekers van de Leidse binnenstad parkeren hier hun auto om gratis met een pendelbusje verder naar het centrum te worden gebracht. http://www.stadsparkeerplan.com/ 

Het oude schoolgebouw bij de toegang tot het terrein aan de Haagweg is tot kunstcentrum Haagweg 4 verbouwd, de schoollokalen zijn atelier geworden en er vinden vele culturele aktiviteiten plaats. Aanpalend aan dit kunstencentrum is sinds enige tijd het vlakke vloertheater Ins Blau gevestigd http://theaterinsblau.nl/


Het Haagwegterrein is een belangrijke nieuwbouwlocatie voor de stad, waar wonen en "groen" centraal staan.

Herontwikkeling

Met de ontwikkelcombinatie La Linea c.v., waarin Strukton en Blauwhoed participeren, heeft de gemeente in 2009 een overeenkomst gesloten die de bouw op zou leveren van aanvankelijk 182 woningen inclusief de daarbij behorende inrichting van de woonomgeving. De gemeente richt de groene gedeelten van het terrein opnieuw in om het toegankelijk en bruikbaar voor haar inwoners te maken.
Aan de zuidwestzijde van de locatie zijn de afgelopen jaren 72 eengezinswoningen ‘In de Hoven’ in de vrije sektor gebouwd waarvan recent de laatste is opgeleverd. De verkoop van 64 eengezinswoningen ‘TeVreewijk’ in dezelfde sektor aan de oostzijde van het spoor zijn, sinds de verkoop in het najaar van 2014 startte, allemaal verkocht. De bouw start voor de zomer 2015. http://www.wonentevreewijk.nl/ Aan de westzijde van het spoor wordt een plan voor een appartementengebouw voor de huisvesting van werkende jongeren voorbereid met ongeveer 120 eenheden.
Het gedeelte aan de zuidoostzijde van het terrein waarop voorheen volkstuinen werden gehouden wordt slechts enigszins toegankelijk gemaakt en blijft zoveel mogelijk in stand als ruig, natuurlijk groengebied. Voor het groen aan beide zijden van de spoorweghaven zal in overleg met omwonenden een herinrichtingsplan worden gemaakt waarin een doorgaande fietssroute opgenomen zal worden.
    

Geen nieuws beschikbaar