Mobiliteit071

Totaalbeeld verkeerssysteem volgens de Mobiliteitsnota (dit kaartje heeft geen formele status buiten de gemeentegrenzen van Leiden)
Hoofdstructuur (klik om te vergroten)

De gemeente Leiden werkt aan een nieuwe Mobiliteitsnota. We nodigen bewoners en  verschillende partijen uit de stad en de regio uit om mee te denken over dit  nieuwe beleidsplan over verkeer en vervoer. 

Wat is de Mobiliteitsnota?

In de Mobiliteitsnota staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van mobiliteit, en welke projecten de gemeente daarvoor uitvoert. De al lopende  plannen op dit gebied zoals het LAB071, de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de Nota Herijking Fietsroutes worden in de nota gebundeld. Kijk voor meer informatie over de huidige plannen op www.leiden.nl/bereikbaarheid.

Waarover kan ik meedenken?

De hierboven genoemde plannen dekken niet alles op het gebied van verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de reguliere buslijnen en een aantal lokale knelpunten in het wegennet, maar ook aan thema’s als duurzame mobiliteit en langzaam verkeer. Ook die onderwerpen komen aan bod in de nieuwe nota. Over dit nieuw te ontwikkelen beleid gaat de gemeente graag met u in gesprek.

Hoe kan ik meedenken?

Voorafgaand aan het opstellen van de Mobiliteitsnota zijn twee avonden georganiseerd waarop bewoners, ondernemers en (belangen)organisaties hun input konden leveren op het mobiliteitsbeleid. De Mobiliteitsnota 2015-2022 ligt ter inzage van 5 februari tot en met 18 maart 2015 zodat alle inwoners van Leiden en belanghebbenden een inspraakreactie kunnen geven. De inspraakreacties worden beantwoord in de nota van inspraak die tezamen met de Mobiliteitsnota aan de gemeenteraad voor besluitvorming wordt aangeboden. Op 12 februari 2015 organiseert de gemeente Leiden een informatieavond in het Museum van Volkenkunde in Leiden.

Mobiliteitsnota 2015-2022

Bekijk hier de Mobiliteitsnota 2015-2022 die is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en voor inspraak is vrijgegeven: Mobiliteitsnota 2015-2022

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven geef u dan op voor de nieuwsbrief bereikbaarheid of volg ons op Twitter: www.twitter.com/bereikbaar071.

Bijeenkomsten

1e bijeenkomst woensdag 26 november 2014
2e bijeenkomst woensdag 7 januari 2015

De tweede bijeenkomst was een inloopbijeenkomst. Er is geen presentatie gegeven. Iedereen kon vragen stellen over het verslag van de eerste bijeenkomst. De opmerkingen zijn verwerkt in de Mobiliteitsnota die het College van B en W voor inspraak zal vrijgeven.

Informatieavond donderdag 12 februari 2015

U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond op donderdag 12 februari in het museum Volkenkunde. Lees hier verder: Uitnodiging informatieavond Mobiliteitsnota en LAB071

 

 

Beeldmerk Mee met Leiden

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar