Leids Startersfonds

Het Leids Startersfonds is er voor beginnende en bestaande enthousiaste ondernemers uit de retail, dienstverlening en/of horeca met een goed en onderscheidend plan, die naast hun eigen vermogen, toch geen (toereikende) financiering kunnen krijgen van de traditionele financiers. Een voorwaarde is wel dat de ondernemer een winkelpand in Leiden betrekt. De leningen die worden verstrekt liggen tussen de 10.000 en 50.000 euro.Het fonds wil graag creativiteit en ondernemerschap stimuleren om meer variëteit in Leiden te creëren, leegstand tegen te gaan, de lokale economie te stimuleren en de leefbaarheid van de stad Leiden te verbeteren.Het Leids Startersfonds is een coöperatie en haar leden bestaan uit ervaren ondernemers enerzijds en de nieuwe ondernemers anderzijds. De ervaren ondernemers brengen niet alleen kapitaal in, maar ook hun expertise, kennis en coaching voor de vernieuwende ondernemers, die een verschil in Leiden willen maken. Meer informatie: http://www.leidsstartersfonds.nl/

Lugus, broedplaats voor ondernemende studenten

Lugus is dé plek waar studenten die een onderneming willen beginnen terecht kunnen. De vereniging is gevestigd in de voormalige Kamer van Koophandel aan de Stationsweg in Leiden en wordt mede ondersteund door Economie071. Het past namelijk mooi bij het speerpunt ‘Stimuleren van Ondernemerschap en Starters’ van de economische agenda. Op termijn wordt Lugus onderdeel van het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap, een project waar nu door Universiteit Leiden, Gemeente Leiden en Hogeschool Leiden vanuit de agenda aan wordt gewerkt. Het is de bedoeling dat Lugus een echte broedplaats wordt waar student-ondernemers elkaar helpen. ‘Er bestaat geen boek met formules om succesvol een bedrijf te beginnen. Maar je kunt wel veel van elkaar en van ondernemers leren’, aldus Rembrandt Donkersloot, voorzitter van vereniging Lugus.

Een onderneming starten

Wat moet u allemaal regelen als u een onderneming wilt starten. Leest er alles over op de website van het Ondernemersplein.

Bedrijfsruimte

Startende ondermeners hebben vaak grote moeite om een passende en betaalbare bedrijfsruimte te vinden in Leiden.

Om goede initiatieven onderdak te bieden, verhuurt de stichting Werk en Onderneming (SWO) kantoorunits en ruimten voor ambachtelijke bedrijven aan startende en doorstartende ondernemers. Dit gebeurt in samenwerking met  de gemeente Leiden.

Heeft u interesse om te ondernemen in de binnenstad van Leiden? Neem dan contact op met de accountmanager van het centrummanagement.

LEF

In de Stichting LEF werkt een aantal bedrijven uit de regio Leiden en Rijnland samen met de Gemeente Leiden en de Kamer van Koophandel. De stichting LEF organiseert elk jaar een wedstrijd voor startende ondernemers uit regio Rijnland, genaamd 'LEF'.

InnovationQuarter

Innovation Quarter
Link naar de externe website van Innovation Quarter.

InnovationQuarter is een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.  InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, trekt buitenlandse ondernemingen aan en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers onderling en met kennisinstellingen en overheden. De gemeente Leiden is mede aandeelhouder hierin.

Op www.innovationquarter.nl kunt u de mogelijkheden verkennen en eventueel een afspraak maken met een accountmanager van Innovatie en Ontwikkeling of Participatie en Financiering.

Bij het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen.

Logo e-herkenning

Met e-Herkenning kunt u online zaken doen met verschillende overheden.

Logo Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.