Uitnodiging officiële opening rotondes Merenwijk

Afgelopen zomer is er hard gewerkt om twee kruispunten in de Merenwijk in te richten als rotonde. De rotondes zijn aangelegd en ook is bijna al het groen geplant. Daarom is het nu tijd om u te bedanken voor uw begrip tijdens de werkzaamheden. Maar ook tijd om onze dank uit te spreken voor de inzet die vanuit de wijk is gekomen bij het meedenken over de inrichting van de rotondes.

Wanneer: woensdag 29 november 2017
Waar:       Regenboogkerk, Watermolen 1 in Leiden
Tijdstip:    10.00 uur, aansluitend wordt de laatste hand aan het groen bij de rotonde IJsselmeerlaan gelegd

Aanleg rotondes Merenwijk

In de maanden juli, augustus en september 2017 werkt de gemeente Leiden aan drie kruispunten in de Merenwijk. Inwoners van de Merenwijk zijn voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd met een bewonersbrief.

 1. Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 2. IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan | Inrichten als rotonde
 3. Zwartemeerlaan - Westlanderwerf | Groot onderhoud

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Uitgangspunten

In goede samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk is de gemeente Leiden gekomen tot een definitief ontwerp. Ook zijn er verschillende inloopavonden georganiseerd waar inwoners van de Merenwijk hun mening konden geven en suggesties konden doen over het wegontwerp en het groen.

Bij het maken van het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De verkeersveiligheid moet verbeteren ten opzichte van huidige situatie. Dit uit zich in een duidelijke voorrangssituatie en een lagere gemiddelde snelheid
 • Integraal ontwerp waarbij de verkeersfunctie in de beleving van de groene bloemrijke omgeving opgaat zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen
 • Wegontwerp conform CROW richtlijnen waaronder eenduidige inrichting van kruisingen en rotondes
 • Groene aankleding is een essentieel en integraal onderdeel van het ontwerp
 • Inrichting moet aansluiten bij de wijk
 • Indien niet absoluut noodzakelijk geen bomen verwijderen van hun huidige standplaats
 • Uitgebreide participatie in samenwerking met de Wijkvereniging Merenwijk
 • Rekening houden met voorzieningen ten behoeve van visueel gehandicapten
 • Ontwerpen conform het handboek inrichting openbare ruimte

Ontwerpen:

Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Kruispunt Zwartemeerlaan - Westlanderwerf
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Rotonde Ijsselmeerlaan - Zwartemeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
Beplanting rotonde Gooimeerlaan - Ketelmeerlaan
 

Verkeershinder

Geen nieuws beschikbaar