Leiden Duurzaam 2030: Samen pakken we Goed door!

Leiden bouwt aan een ‘duurzame stad’. Zo voldoen we aan (inter-)nationale afspraken, zoals het landelijke Energieakkoord en het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Én, als kennisstad, willen wel voorop lopen in duurzame innovaties.

Onze ambities staan beschreven in het programma Leiden Duurzaam 2030. De gemeenteraad heeft dit eind 2015 vastgesteld. Bij het programma hoort een Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Samen met de partners in de stad en regio voert de gemeente deze agenda uit. Wanneer iedereen meedoet, halen we onze doelen. Zoals: energiebesparing, zelf energie opwekken, minder afval, meer natuur. Zo zorgen we dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen, werken en te recreëren. Zie de brochure Duurzaamheidsagenda 2016-2020 We pakken door! over onze ambities en doelstellingen.

 
Het Programmateam Duurzaamheid werkt volop samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de stad en regio. Als gemeente willen we ook het goede voorbeeld geven, door onze panden energiezuinig te maken, minder afval te produceren en schone energie te gebruiken. In het Werkplan Programma Duurzaamheid staan onze acties.


Jij werkt toch ook mee aan een duurzame stad?
www.gagoed.nl

Volg ons ook op

Duurzaam Leiden op Facebook
Icon Instagram
Duurzaam Leiden op Twitter
YouTube