Maatschappelijke opvang

Centrumgemeente

Leiden is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang in de regio Zuid Holland Noord. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen, dat mensen dak- en thuisloos worden. Wanneer mensen eenmaal dak- en thuisloos zijn wil de gemeente hen helpen met het (opnieuw) vinden van woonruimte. En voor diegenen, voor wie een vorm van maatschappelijk herstel (nog) niet aan de orde is, wil de gemeente zorgdragen voor een goede opvang.

Uitvoering

De uitvoering van het beleid ligt bij Stichting De Binnenvest. Met behulp van een gemeentelijke subsidie biedt deze organisatie:

  • Dagopvang en nachtopvang zijn samen ondergebracht in Nieuwe Energie, een gebouw, met onder meer 24-uurs opvangvoorziening voor daklozen en verslaafden. Adres: Papegaaisbolwerk 25 in Leiden. Tel. 071-5128651. De Binnenvest biedt daar dagopvang inclusief een alcoholgebruiksruimte en nachtopvang (40 bedden).
  • Crisisopvang. Een 24-uurs opvangvoorziening, die 7 dagen per week mensen in crisissituaties een tijdelijk onderkomen biedt. Contact via Pelikaanstraat 5 (inloopspreekuur tussen 9-13 uur) of telefonisch: 071-5128008.
  • Sociaal pension. Een 24-uurs woonvoorziening met begeleiding voor mensen, die niet in staat zijn om (met ambulante woonbegeleiding) zelfstandig te wonen. Locatie: Morspad 4 Tel. (071) 531 06 14.
  • Begeleid wonen. Woonbegeleiding voor mensen, die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. De begeleiding kan plaatsvinden in een eigen woonruimte of in een van de panden van de Binnenvest. Adres is Pelikaanstraat 5 in Leiden, tel. (071) 514 58 61.
  • Dagactiviteiten voor dak- en thuislozen (veegploeg) tegen dagloonvergoeding.

Samenwerking

De Binnenvest werkt nauw samen met diverse andere partners zoals de geestelijke gezondheidszorg, de woningcorporaties, de GGD, de politie, het maatschappelijk werk etc.