Home /Over de stad /Familie, gezin, jeugd en gezondheid / Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Denkt u dat iemand uit uw omgeving mishandeld wordt? Wordt u regelmatig geslagen of mishandeld? Kunt u zich slecht beheersen? Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt en stopt niet vanzelf. Laat het er niet bij zitten en meld het.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Bijvoorbeeld door gezinsleden, een huisvriend of een ex-relatie. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld kindermishandeling en verwaarlozing, partnergeweld, ouderenmishandeling, ontspoorde zorg, eergerelateerd geweld, uithuwelijking en gedwongen prostitutie.

Wat kunt u doen?

Vermoedt u huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of bent u zelf slachtoffer? Bel (anoniem) Veilig Thuis, 0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag).

Veilig Thuis Hollands Midden is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor uw gemeente. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp voor zichzelf zoeken of zich zorgen maken over anderen. Ook als het alleen om vermoedens gaat. Denk daarbij niet alleen aan lichamelijk geweld maar ook aan geestelijk geweld en verwaarlozing.

Met opvoedvragen kunt u ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Meldcode voor hulpverleners

Als leerkracht, huisarts of hulpverlener kunt u het vermoeden hebben dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 van kracht. Deze wet geeft aan wat er van u verwacht wordt en hoe u met deze signalen om kunt gaan. Veilig Thuis Hollands Midden kan u hierover nader informeren.