Erfgoed071

Erfgoed071

Leiden is een stad met internationale kennis en historische cultuur. Een stad van ontdekkingen. Naast de vele monumenten heeft Leiden ook unieke collecties van (rijks)musea, archieven, opleidingen, onderzoekers en bedrijven die zich bezighouden met erfgoed en het bekende immateriële erfgoed van 3 October. Erfgoed leeft in Leiden. Erfgoed hoort bij Leiden!

Erfgoednota 2014-2020

Eind 2013 stelde de gemeenteraad de Erfgoednota 2014-2020 van Leiden vast. Deze stadsbrede erfgoednota werd opgesteld samen betrokken Leidenaren en partners die erfgoed een warm hart toedragen.

Visie en ambitie

Leiden heeft met erfgoed een onderscheidende kracht in huis: zo heeft Leiden en de (internationale) kennis en collecties, en de aantrekkelijke historische stad en de grote mate van betrokkenheid van bewoners. In de Erfgoednota zijn vanuit deze visie drie ambities opgenomen:

 1. Leiden staat met al haar erfgoedkennis- en collecties nationaal en internationaal aan de top! 

 2. Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad.

 3. Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers.

Uitvoering van de Erfgoednota

De Erfgoednota is samen met erfgoedliefhebbers en verschillende partners in de stad opgesteld. De drie ambities zijn vertaald in 12 doelen met verschillende activiteiten. In de komende jaren voeren we met elkaar de doelen en activiteiten uit; soms zijn de stadspartners trekker, soms de gemeente zelf en vaak trekken we samen op. Bewoners, vrijwilligers, kennisorganisaties, musea, onderwijs, bedrijven en nog veel meer partners inspireren elkaar en werken samen. Met elkaar benutten we de kansen en kwaliteiten van erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen.

Gemeente Leiden
Laatste nieuws

Erfgoednota vastgesteld!

vrijdag, 20 december 2013

Op 13 maart 2013 was de aftrap van de nieuwe erfgoednota...

Bekijk alle nieuwsberichten

Oudere nieuwsberichten zijn terug te vinden in het nieuwsarchief.

Agenda 2013

 • Eind 2013: Besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad
 • Zomer 2013: Opstellen van de Erfgoednota
 • 26 juni 2013: Afsluitende bijeenkomst
 • April-juni 2013: Bijeenkomsten in de stad
 • 24 april 2013: Werkconferentie 13.30-18.00 uur, Nieuwe Energie
 • 13 maart 2013: Erfgoed Ontmoet!
  Startbijeenkomst Erfgoed071, 15.00-18.00 uur, Nieuwe Energie
Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso
Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso

Bij de bijeenkomst van 24 april waren er twee sprekers die het thema inleidden:

Stad als beleving: Een stad vol historie, vol van verhalen. Het erfgoed ligt op straat, de historie is overal om ons heen, waar we van genieten.

 • Guido Enthoven, Instituut Maatschappelijke Innovatie
 • Martijn Bulthuis, Leiden Marketing

Startdocument bijeenkomst 24 april:

Uitwerking:

Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso
Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso

Bij de bijeenkomst van 24 april waren er twee sprekers die het thema inleidden:

Fysieke stad als lab: In de fysieke stad gaat het om de stad in ontwikkeling, om het verweven van oud en nieuw.

 • Martijn Andela, Erfgoed Leiden en Omstreken
 • Sascha Baggerman, Restauratie Opleidingsprojecten Nederland

Startdocument:

Uitwerking:

Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso
Bijeenkomst 24 april. Fotografie Luca di Tommaso

Bij de bijeenkomst van 24 april waren er twee sprekers die het thema inleidden:

Stad van internationale kennis en collecties: Een brede en unieke keten van kennis en collecties op het gebied van erfgoed.

 • Kasper van Ommen, Universitaire bibliotheken Leiden
 • Stijn Schoonderwoerd, Museum Volkenkunde

Startdocument

Uitwerking:

Uit de Media

Contact

De projectorganisatie is in handen van Megchel van Es en Eveline Steneker.
Voor vragen, ideeën en suggesties kunt u mailen naar erfgoed071@leiden.nl.

 

Beeldmerk Mee met Leiden