Restauratie en uitbreiding Museum De Lakenhal

Gevel Lakenhal

Om goed te kunnen functioneren moet Museum De Lakenhal restaureren en uitbreiden. Leiden is de vierde cultuurstad van Nederland en wil blijvend investeren in de cultuursector. Dat heeft een gunstig effect op de aantrekkingskracht van onze stad. Museum De Lakenhal is sterk verweven met de stad. Met de restauratie en de uitbreiding kan Museum De Lakenhal haar positie als onderscheidend 21e-eeuws kunstmuseum verder verstevigen en een basis leggen voor een duurzame toekomst, aantrekkelijk voor een groeiend publiek.

Bestemmingsplan

Leiden is dé museumstad bij uitstek, met maar liefst veertien musea van wereldfaam binnen de singels. Leiden is hiermee de derde museumstad van Nederland. De Leidse musea zijn grote publiekstrekkers, met ruim 850.000 bezoekers in 2011 (bron: Museumgroep Leiden). Eén van de belangrijkste musea van Leiden is het stedelijk museum De Lakenhal, dat sinds 1874 gevestigd is in de rijksmonumentale 'Laecken-Halle' aan de Oude Singel. Dit markante zeventiende-eeuwse gebouw, ooit het centrum van de lakennijverheid en (internationale) lakenhandel, wordt gerekend tot de mooiste voorbeelden van het Hollands classicisme.

De afgelopen jaren is het steeds noodzakelijker gebleken dit museum een grondige restauratie te geven: installaties zijn verouderd, de ruimte is te klein geworden. Hierdoor dreigt het museum zelfs haar inschrijving in het Museumregister kwijt te raken. Om dit te voorkomen is restauratie en uitbreiding noodzakelijk.

Nadat de raad via een kaderbesluit heeft besloten deze restauratie en uitbreiding mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Via dit nieuwe bestemmingsplan is de uitbreiding van het museum mogelijk. Dit nieuwe bestemmingsplan is op 13 februari 2014 door de raad vastgesteld, waarna het ter inzage heeft gelegen voor beroep bij de Raad van State. Gedurende deze zogenaamde beroepstermijn zijn geen beroepen ingediend, hierdoor is het bestemmingsplan op 10 april 2014 in werking getreden. Het is nu mogelijk om een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw te verlenen.

Bekijk het bestemmingsplan.

Geschiedenis

In 2009 nam de gemeenteraad het besluit ‘Lakenhal op Orde’ een pakket aan maatregelen om de achterstanden te kunnen oplossen. Toen reserveerde de raad € 13,5 miljoen in het investeringsprogramma. Hiermee is het startschot gegeven voor een plan met daarin aandacht voor bijvoorbeeld de restauratie van de historische panden, het creëren van meer ruimte voor het tentoonstellen van uniek eigen kunstbezit en het verbeteren van de publieksruimtes. Naast gemeentelijke financiering zet het museum zich actief in om externe fondsen te werven.

Meer informatie op de website van Museum De Lakenhal

Nieuwspagina Lakenhal

Laatste nieuws

Nieuwe tentoonstellingsvleugel krijgt vorm

woensdag, 22 november 2017

Begin deze week zijn zeven schaaldaken op de nieuwe...


Eerste (mijl)paal

maandag, 6 maart 2017

Maandag 6 maart 2017 sloegen wethouder Robert Strijk en...


Oudere nieuwsberichten vindt u in het nieuwsarchief.

De uitbreiding en restauratie in beeld

Museum De Lakenhal
Plangebied project
Lammermarktzijde
Oude Singelzijde
Lange Scheistraatzijde

De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal vindt plaats binnen de grenzen (rode lijn) van het bouwblok tussen Lammermarkt en Oude Singel en tussen Fokkeplein en Lange Scheistraat.

 

 

Impressie

Impressie nieuwe binnentuin

Na het verwijderen van de overkapping ontstaat een binnentuin.

Meer impressiebeelden van het ontwerp zijn te vinden op de website van Museum De Lakenhal.

Structuurschets

Maquette met bestaande gebouw (donkere gedeelte) en eerste structuurschets van de uitbreiding (in perspex) van Museum De Lakenhal door architecten JHA/HCV.

Voorbeelden

Noord-Hollands Archief door HVC
Neues Museum door JHA

HappelCornelisseVerhoeven werkte eerder aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

Julian Harrap Architects werkt momenteel o.a. aan de restauratie van het Sir John Soane Museum in Londen. Eerder waren ze met David Chipperfield Architects verantwoordelijk voor de restauratie van het Neues Museum in Berlijn (zie plaatje met zuilen), dat in 2011 werd onderscheiden met de Mies van der Rohe Award.

Documenten

Raadsbesluiten

Kaderbesluit restauratie en uitbreiding museum De Lakenhal - 31 mei 2012

Contact

Museum de Lakenhal

Gemeente Leiden, Servicepunt Bouwen & Wonen

U kunt telefonisch contact opnemen via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Leiden: 14 071.

Uitvoering & projectleiding Projectbureau

Projectmanager: Bouke Kapteijn
Projectmedewerker: Karin Smant