Home /Publicaties / Leidse regelgeving

Leidse regelgeving op overheid.nl

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Via het zoekscherm hieronder kunt u die database doorzoeken.

Zoekterm en datum

U kunt gemakkelijk zoeken op een deel van een woord. Als u bijvoorbeeld iets zoekt over precariobelasting, volstaat de zoekterm 'precario*' (zet een sterretje achter de zoekterm). Voer ook de huidige datum in bij 'Regelgeving geldend op'.

Eenvoudig zoeken
(dd-mm-jjjj)

Wat vindt u in de lokale wet- en regelgeving?

  • algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen
  • beleidsregels
  • delegatiebesluiten van de raad aan het college
  • de Mandaatregeling Leiden
  • diverse reglementen, zoals het reglement van orde van de raad

Lokale wet- en regelgeving

De regelingen van de Nederlandse gemeenten worden uitgegeven op Overheid.nl. De informatie in lokale wet- en regelgeving vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie door ter inzagelegging of in officieel door de lokale overheid uitgegeven bladen is bindend.