Ouderbetrokkenheid

Wat willen we bereiken?

Ouders zijn een zeer belangrijke schakel in het verbeteren van leerprestaties voor het kind. We willen dat alle leeractiviteiten die in het kader staan van het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen, een directe relatie hebben met- en voor ouders.

De komende jaren staan daarom - mede - in teken van het versterken van de samenwerking tussen ouders en (voor)scholen, om daarmee de onderwijsprestaties van doelgroepkinderen te vergroten.

Vanuit het ouderbetrokkenheidsbeleid krijgen niet alleen ouders ondersteuning thuis, ook worden de VVE-voorzieningen en scholen ondersteund bij de omgang met ouders.

Wat is ouderbetrokkenheid?

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Zij spelen de meest bepalende rol bij het bieden van kansen aan hun kinderen. Ondersteuning van ouders is essentieel voor de schoolprestaties van een kind.

Een actieve houding van ouders ten opzichte van het leerproces van hun kinderen en een goed contact tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Daarnaast kunnen ouders thuis een rijke leeromgeving creëren en kinderen steunen en begeleiden bij het schoolgaan.

Voor wie is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Uit onderzoek blijkt dat het vergroten van onderwijskansen het meest effectief is wanneer een gericht programma op de voorschoolse voorziening of de basisschool wordt gecombineerd met een gezinsgerichte aanpak. Eén plus één is drie. Niet alle ouders weten hoe zij hun kind het beste kunnen stimuleren in de ontwikkeling en kunnen ondersteunen bij het schoolgaan. Daarom is ouderbetrokkenheid een belangrijk thema binnen het OnderwijsKansenbeleid.

Perspectief op ouderschap

De ouderschapstheorie van Alice van der Pas is een theorie die helpt om ouderschap te begrijpen en geeft antwoord op de vraag wat nodig is en waarom. Belangrijk in haar ouderschapstheorie zijn:

- Een gemeenschap die onvoorwaardelijk investeert in ouders

- Een sociaal netwerk en een faire taakverdeling

- De 'metapositie': oftewel het vermogen om te reflecteren op eigen functioneren als ouder

- Een minimum aan  ́goede ouderervaringen'

Met bovenstaand 'bufferdenken' kun je bijna als vanzelf beter met ouders overweg, en zij voelen zich veiliger.

 

 

Extra informatie

Vragen van ouders? JES Rijnland informeert ouders (bij voorkeur) aan huis over het aanbod in Leiden met betrekking tot opvoed- en onderwijsondersteuning en talentontwikkeling.

Moeders in de Buurt is een programma waarin moeders zich bewust worden hoe belangrijk hun eigen rol is bij de opvoeding van hun kinderen en hoe belangrijk het is goed contact op te bouwen met hun kind(eren). Daarnaast bouwen zij een sociaal netwerk op met andere moeders in de buurt, met wie ze ook na het programma contact kunnen houden.

Jong geleerd, thuis gedaan is een aanvulling op het VVE-programma van een schoolse instelling. De groepsbijeenkomsten of huisbezoeken zijn gericht op het verbeteren van de onderwijsondersteuning bij de kinderen thuis.

SLIM voor ouders biedt taallessen aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De lessen zijn ingericht naar de thema's die de kinderen op school behandelen. Een betere taalbeheersing stelt ouders in staat om de ontwikkeling van hun kind te volgen.

Verschillende VVE-locaties zijn gestart met een traject 'Ouderbetrokkenheid op Maat'. Bijna alle trajecten beginnen met een cursus in de ouderschapstheorie gegeven door Hogeschool Zuyd.