Home /Over de stad /Natuur en Milieu / Leiden leeft met water

Leiden leeft met water

Leiden leeft met water, wat houdt dat precies in? De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen er samen met u voor zorgen dat water in Leiden minder overlast veroorzaakt, schoner wordt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. Om dit te bereiken is het Waterplan Leiden ontwikkeld.

Wat is een waterplan?

In een waterplan staat hoe gemeenten en waterschappen de komende jaren met het stedelijke water omgaan. In deze toekomstvisie worden vooral veel concrete plannen beschreven. Andere gemeenten, zoals Delft, Dordrecht, Nijmegen en Leeuwarden hebben al een waterplan. En Leiden nu ook!

Waarom is een waterplan nodig?

Het Waterplan is nodig om ervoor te zorgen dat water in Leiden veilig is, geen overlast veroorzaakt en schoner wordt. Dat betekent:

  • Geen overstromingen
  • Geen wateroverlast
  • Schoner water

Wat doen wij?

Het waterplan heeft vier pijlers:

Hoe kunt u helpen?

De waterproblematiek is zeer complex. De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen om tot oplossingen en verbeteringen te komen. Maar ook uw hulp is hierbij nodig!