Ambitie van de gemeente Leiden voor wijken

Marleen Damen
Wethouder Marleen Damen

De wijken in Leiden hebben elk een eigen karakter. In elke wijk zijn andere ontwikkelingen, kansen en aandachtspunten. Wie weet dat beter dan de mensen die er wonen en werken? Daarom vinden we het belangrijk dat u als bewoner meedenkt en meewerkt aan de ontwikkeling van uw wijk. Iedereen kan met zijn eigen talenten, betrokkenheid en deskundigheid bijdragen.

De wethouder Wijken is Marleen Damen. Zij maakt zich hard voor:

  1. wijken die vitaal, energiek en vol leven zijn;
  2. functioneel ingerichte en schone wijken;
  3. wijken die veilig en toegankelijk zijn.

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat u als wijkbewoner goed geïnformeerd bent, dat u zich betrokken voelt en dat het in de wijk prettig leven is.

Hoe kunnen we dit bereiken?

  • Wijkbewoners, partners in de wijk en gemeente werken samen aan onderwerpen die u van belang vindt voor uw wijk. Hiervoor wordt een wijkplan gemaakt.
  • U wordt duidelijk en tijdig geïnformeerd over werkzaamheden en activiteiten in de wijk.
  • Bij uw wijkregisseur kunt u terecht met uw vragen en ideeën.
  • Als wijkbewoner kunt u aan de slag met uw eigen initiatieven. Daarvoor is er een stimuleringsregeling.

Kies uw wijk/district

0. Binnenstad-zuid
1. Binnenstad-noord
2. Stationsdistrict
3. Leiden-Noord
4. Roodenburgerdistrict
5. Bos- en Gasthuisdistrict
7. Boerhaavedistrict
8. Merenwijk
9. Stevenshof