Van links naar rechts: Marjolein Pijnacker, René Verdel, Chrissie van der Meijden en Francine Splinter.
Foto wijkregisseurs

Wie is uw wijkregisseur?

Leiden is verdeeld in vier stadsdelen. Elk stadsdeel heeft een eigen wijkregisseur.

 • Stadsdeel Leiden West: Transvaal, Lage Mors, Hoge Mors en de Stevenshof:
  Chrissie van der Meijden.

 • Stadsdeel Noord: Groenoord, Noorderkwartier, De Kooi. Boerhaavedistrict (Houtkwartier, Raadsherenbuurt en Vogelwijk), Merenwijkdistrict (Slaaghwijk, Zijlwijk-zuid, Zijlwijk-noord, Merenwijk-centrum, Leedewijk –zuid en Leedewijk-noord):
  Marjolein Pijnacker.

 • Stadsdeel Zuid: Bos- en Gasthuisdistrict en het Roodenburgerdistrict: 
  Francine Splinter.

 • Stadsdeel Centrum, Binnenstad Zuid, Binnenstad Noord, Stationsdistrict:
  René Verdel.

Heeft u een vraag voor de wijkregisseur? Deze kunt u stellen via het contactformulier. De wijkregisseur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Belt u liever naar uw wijkregisseur? Het telefoonnummer waarmee u de wijkregisseurs kunt bereiken is 14071.

Wat doet de wijkregisseur voor u?

Heeft u een wens of een leuk idee voor uw wijk? Kijk dan hier of u voor dit idee of voor deze wens subsidie kunt krijgen.

De wijkregisseur zorgt er samen met wijkbewoners en partners in de stad voor dat er een wijkplan komt. In het wijkplan staan de plannen voor de wijk voor de komende 3 tot 5 jaar.

Kies uw wijk/district

0. Binnenstad-zuid
1. Binnenstad-noord
2. Stationsdistrict
3. Leiden-Noord
4. Roodenburgerdistrict
5. Bos- en Gasthuisdistrict
7. Boerhaavedistrict
8. Merenwijk
9. Stevenshof