Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in de wijk waar u woont en/of werkt. Heeft u een idee om uw wijk te verbeteren? Het hoeft niet bij wensen te blijven! U kunt uw ideeën en wensen samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren. U kunt daar bovendien subsidie voor aanvragen. De subsidieregeling wijkinitiatieven is er om uw goede ideeën uit te kunnen voeren.

Voor wat voor ideeën en wensen kunt u subsidie aanvragen?

Wilt u:

 • de openbare ruimte verbeteren door bijvoorbeeld een buurttuin aan te leggen?
 • de contacten in de wijk bevorderen door bijvoorbeeld samen tuingereedschap aanschaffen om het plantsoen te onderhouden?
 • de communicatie en participatie in de wijk verbeteren en daarvoor bijvoorbeeld een wijkmarkt of wijkconcert organiseren?
 • de (sociale) veiligheid vergroten, bijvoorbeeld met extra verlichting op plekken die u en uw mede-wijkbewoners te donker vinden?

Voor zulke ideeën kunt u de subsidieregeling wijkinitiatieven aanvragen. Natuurlijk moet uw idee wel aan een aantal voorwaarden voldoen om er subsidie voor te kunnen krijgen. Welke voorwaarden dat zijn, leest u hier.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Heeft u een goed idee en andere wijkbewoners vinden dat ook? Of hebben andere wijkbewoners en u een gemeenschappelijke wens voor uw wijk? Neem dan contact op met de wijkregisseur in uw wijk.

De wijkregisseur kijkt samen met u, andere wijkbewoners, wijkverenigingen, collega’s en eventueel nog andere partijen, of uw plan of wens voor de wijk uitvoerbaar is. Als uw plan haalbaar is, dan vertelt de wijkregisseur u hoe u het uitwerkt in een plan van aanpak.

Misschien kunt u voor uw plan niet alleen subsidie aanvragen, maar zijn er ook vergunningen voor nodig. Daarover kan de wijkregisseur u ook informatie geven.

Heeft u over die voorwaarden nog vragen, of wilt u andere dingen weten voordat u aan de slag gaat met uw initiatief, mail deze dan aan wijkregie@leiden.nl.

Aanvraagformulier

U kunt met dit digitale formulier subsidie aanvragen. Om dit formulier in te vullen, heeft u uw DigiD nodig.
Vult u liever een papieren formulier in? Dan kunt u dit aanvraagformulier downloaden.

Komt u er niet helemaal uit? Heeft u vragen over het formulier? Mail dan naar wijkregie@leiden.nl.

Bedragen

De maximale subsidiebedragen zijn:

 • €5.000,- zonder cofinanciering, het benodigde bedrag is dan in zijn geheel gesubsidieerd door de subsidieregeling wijkinitiatieven.
 • €10.000,- met cofinanciering. Hierbij is ander kapitaal benodigd om het totaal bedrag te verzamelen. Dit kunnen andere fondsen zijn maar ook via een crowdfundingsplatform als Voor je Buurt. De gemeente financiert dan ook 50% van het bedrag boven de €5000,-.

U heeft subsidie aangevraagd, en wat dan?

De gemeente beoordeelt de ingediende aanvraag en heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Zo nodig kan de gemeente de termijn om een beslissing te nemen met 4 weken verlengen. Soms kunnen we niet direct een beslissing nemen, dan moeten er eerst nog zaken worden uitgezocht.

We proberen altijd met u mee te denken hoe we uw initiatief verder kunnen helpen. Naast de wijkregisseurs heeft de gemeente daar ook ideeënmakelaars voor.

Heeft u vragen over de (subsidie voor) wijkinitiatieven? Dan kunt u contact opnemen met de wijkregisseurs via 14071 en per mail: wijkregie@leiden.nl.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject.

Voorbeelden

Hieronder zijn enkele voorbeelden van initiatieven die zijn toegekend:

 • Straatfeest

 • Voedselbos Merenwijk

 • Advies over functioneren wijkvereniging ten opzichte van de achterban

 • Gierzwaluwtil

 • Zwerfboekenproject

 • Picknicktafels

Kies uw wijk/district

0. Binnenstad-zuid
1. Binnenstad-noord
2. Stationsdistrict
3. Leiden-Noord
4. Roodenburgerdistrict
5. Bos- en Gasthuisdistrict
7. Boerhaavedistrict
8. Merenwijk
9. Stevenshof