Home /Over de stad /Goede doelen / Stichting uitgeprocedeerde Vluchtelingen

Stichting uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) (donatiefonds)

STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure maar nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning op andere gronden of die willen terugkeren naar hun land van herkomst en ook terug kunnen keren.
Omdat deze vluchtelingen geen recht meer hebben op verblijf in een asielzoekerscentrum voorziet STUV in noodopvang met een zogenaamde bed-bad-brood voorziening. In praktijk betekent dat een dak boven het hoofd en een kleine voorziening in de kosten van levensonderhoud. Het is geen vetpot maar het voorkomt dat mensen op straat moeten leven en moeten bedelen.
Op deze site vindt u meer informatie over de werkwijze van STUV en de criteria voor hulp maar ook algemenere informatie zoals bijvoorbeeld over het landelijk beleid omtrent vluchtelingen of over de rechten van uitgeprocedeerde.

Rijnsburgerweg 122
2333 AE Leiden
http://www.stuv-leiden.nl/