Home /Over de stad /Goede doelen / Stichting Zwerfjongeren Nederland

Stichting Zwerfjongeren Nederland (subsidie aanvragen/donatiefonds)

Het probleem van zwerfjongeren is een maatschappelijk vraagstuk. Dak- en thuisloze jongeren vallen tussen wal en schip, omdat gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving niet aansluiten bij de complexe zorgvraag van deze jongeren. Dit werkt uitsluiting in de hand.
Jongeren voelen zich veelal niet gesteund bij problemen als financiën, schuldhulp, onderwijs, werk en huisvesting. Met als gevolg dat hun toekomstperspectief achterblijft.
Met de juiste kennis, ervaring en de mogelijkheid om uitzonderingen te maken is er een krachtige aanpak mogelijk.
Onze ambitie is een (financieel) zelfstandig toekomstperspectief voor zwerfjongeren.
SZN wil dit bereiken door het ontwikkelen, aanjagen en faciliteren van innovatie als het gaat om de problematiek van dak- en thuisloosheid bij jongeren. We zorgen voor kennisontwikkeling en de verspreiding daarvan, we vergroten de stem van de jongeren, genereren draagvlak en actieve betrokkenheid. Zo verbeteren we de kansen van zwerfjongeren bij onderwijs, werk, wonen, sociale steunsystemen en burgers.

http://www.zwerfjongeren.nl/over-szn/over_szn/