Home /Publicaties / Inspraak

Inspraak

U kunt uw mening geven over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad wil nemen, denk hierbij aan bestemmingsplannen, bouwprojecten en wijzigingen in beleid.

Besluiten waarop u uw reactie kunt geven liggen een vastgestelde periode ter inzage. In die periode kunt u het stuk inzien op de website, het stadhuis of Stadsbouwhuis. Per besluit staat aangegeven hoe en tot wanneer u uw reactie kunt geven. Na afloop van de inspraaktermijn worden alle reacties verwerkt. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders kan op basis hiervan het besluit aanpassen.

  • Bekijk alle aanvragen voor omgevingsvergunningen (bouwvergunning, kapvergunning, etc.) bij in de buurt op de kaart.
  • Bekijk de gemeenteberichten van de afgelopen periode.

Meepraten?