Home /Publicaties / Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Hieronder vindt u de gemeenteberichten van de gemeente Leiden van de laatste editie. Oudere berichten kunt u terugvinden in het archief.

Technische wijzigingen Wegsleepverordening Leiden 2004

donderdag, 12 oktober 2017


Re-integratieverordening Participatiewet 2017 vastgesteld

donderdag, 12 oktober 2017


Voorontwerp bestemmingsplan Sumatrastraat 195

donderdag, 12 oktober 2017


Vooraankondiging bestemmingsplan Sumatrastraat 195

donderdag, 12 oktober 2017


Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad

donderdag, 12 oktober 2017


Omgevingsvergunning uitgebreid

donderdag, 12 oktober 2017


Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 12 oktober 2017


Aanvragen omgevingsvergunning

donderdag, 12 oktober 2017


Kabels en leidingen

donderdag, 12 oktober 2017


Reglement van de Orde voor de gemeenteraad 2012 gewijzigd

donderdag, 12 oktober 2017


Personen uitgeschreven uit Basisregistratie personen

donderdag, 12 oktober 2017


Exploitatievergunning bedrijfsvaartuigen

donderdag, 12 oktober 2017


Straatnamen in Leiden

donderdag, 12 oktober 2017


Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 12 oktober 2017


Horeca en Bijzondere Wetten - Vergunningaanvragen

donderdag, 12 oktober 2017


Evenementenvergunningen - Verleend

donderdag, 12 oktober 2017


Regionale commissie bezwaarschriften

woensdag, 11 oktober 2017


Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 5 oktober 2017


Publicatie gegevens van personen die uitgeschreven zijn uit de Basisregistratie personen van de gemeente Leiden

donderdag, 28 september 2017


Evenementenvergunningen - Verleend

donderdag, 28 september 2017


Agenda's raadscommissies en raadsvergaderingen

Kijk voor de agenda's van de raadscommissies en de raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Welstand en Monumentencommissie Leiden

De Welstand en Monumentencommissie Leiden (WML) adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningaanvragen voor nieuwbouw-, verbouw- en restauratieplannen. De commissie vergadert wekelijks. De agenda ligt ter inzage bij de balie van de Stationsplein 107 en is op te vragen bij de gemeente Leiden, tel. 14 071 of kijk op de webpagina van de commissie.