Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte

Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte

In het Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025 zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt (hoe willen we dat de openbare ruimte van Leiden eruit ziet en hoe gaan we dat bereiken). Aan bod komen ook de concrete inrichtingsprincipes en de details, zoals te gebruiken straatmeubilair, bestratingsmateriaal en groen. 

Het Handboek is opgesplitst in drie delen (klik op de afzonderlijke delen voor het handboek in pdf-formaat): 

Deel 1. Uitgangspunten
Deel 2. Inrichtingsprincipes
Deel 3. Details 

Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

Het Handboek is de uitwerking van de Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025. De Kadernota geeft de kaders en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte.  De Kadernota kan worden gedownload (PDF, 2,3 MB)

Toets- en Adviescommissie openbare ruimte (TACOR) 

De gemeente Leiden wil dat de openbare ruimte van de stad een hogere kwaliteit krijgt. 

Daarvoor is er beleid vastgesteld (zie: Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 en Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025) en vinden er verschillende ontwikkelingen plaats. Verschillende gemeentelijke afdelingen en partijen uit de stad dragen hieraan bij door de uitvoering van projecten, vervangingen en initiatieven.  

Om te zorgen dat alle ontwikkelingen daadwerkelijk in lijn met het gewenste beleid plaatsvinden en zodoende de kwaliteit van de openbare ruimte echt verbetert heeft de gemeente Leiden een interne commissie ingesteld die alle ontwikkelingen in de openbare ruimte toetst.

De Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) is een interne commissie. De toetsing is een interne stap als sluitstuk van het ontwerpproces. 

Bent u burger of ondernemer en heeft u een project of initiatief in de openbare ruimte? 

Eén van de gemeentelijke ontwerpers begeleidt u dan in het ontwikkelproces en zal als onderdeel daarvan ook de TACOR betrekken.