Gemeente Leiden & Coördinaat OnderwijsKansen

Het Coördinaat OnderwijsKansen ondersteunt de gemeente Leiden bij de uitvoering van het OnderwijsKansenplan.

Het Coördinaat brengt onderwijs en haar sociale partners met elkaar in contact en zet vragen uit de praktijk op de beleidsagenda. Het Coördinaat is niet alleen een administratief orgaan maar ook makelaar, aanjager, innovator en criticaster in de ontwikkeling en uitvoering van het Leidse Onderwijskansenplan.

Voor wie is het Coördinaat OnderwijsKansen?

Het Coördinaat OnderwijsKansen werkt in opdracht van de Regiegroep OnderwijsKansen. De Regiegroep bestaat uit drie Leidse schoolbesturen (PROO Leiden, SCOL, st. Islamitisch basisonderwijs), twee voorschoolse voorzieningen (SPL en Smallsteps), JES Rijnland en de gemeente Leiden.

Het Coördinaat onderhoudt contact met directies van basisscholen en is alert op vragen en behoeften uit de praktijk. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en welzijn worden gevolgd, alsmede relevante ontwikkelingen in andere steden.

Contact

  •  Gemeente Leiden:

dhr. Jan van Doggenaar, J.van.Doggenaar@leiden.nl, senior beleidsmedewerker Onderwijs, Werk en Inkomen, team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling.

Telefoon: 071-516 7499

  •  Coördinaat OnderwijsKansen:

Diane Heuvelman, d.heuvelman@jesrijnland.nl

Edwin Boogaard, e.boogaard@jesrijnland.nl

Telefoon: 071-342 09 00

  • PROO Leiden - Stichting Openbaar Primair & Speciaal Onderwijs  Leiden

Maresingel 3

2316 HA Leiden

071 -524 76 70 / mail@prooleiden.nl

  • SCOL - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Marienpoelstraat 4

2334 CZ Leiden

071 - 517 55 51 / info@scoleiden.nl

  • Stichting Islamitisch Basisonderwijs

Stadhouderslaan 18

2313 AB Leiden

071 -512 88 50 / info@erriseleh.nl

  •  SPL Opvang

Lorentzkade 15a

2313 GB Leiden

088 - 304  30 43 / klantenservice@splopvang.nl

  • Smallsteps

Demmersweg 76

7556 BN Hengelo

074 - 240 55 77 / info@smallsteps.info

  • JES Rijnland

Hooglandse Kerkgracht 17s

071 - 342 0900 / info@jesrijnland.nl