Winterweer

gladheid

Het winterse weer maakt wegen, fietspaden en stoepen moeilijker begaanbaar. De gemeente heeft de taak om wegen begaanbaar te maken en te houden.

Het winterweer heeft ook gevolgen voor de afvalinzameling. De meest actuele informatie over de gevolgen van het winterweer in Leiden leest u hieronder.

Strooien en vegen

De gemeente strooit op doorgaande wegen, kruispunten, viaducten, bruggen, busroutes, doorgaande fietsroutes en plekken waar veel voetgangers komen. Ook als er is gestrooid kan het nog steeds glad zijn. Bijvoorbeeld omdat het erg hard vriest of omdat het strooizout nog niet goed is ingereden door het verkeer. Bekijk de strooiroutes van de gemeente Leiden.

Strooizout

Inwoners van Leiden kunnen gratis kleine hoeveelheden strooizout afhalen om straten en stoepen ijsvrij te houden. U bent op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur welkom bij Cluster Beheer op de Kenauweg 3. Neem een tas of emmertje mee. U kunt zelf het zout in uw tas of emmer scheppen. In het geval van een dreigend zouttekort vervalt deze service.

Zoutkisten

Bruggen worden bij vorst snel glad. Daarom staan bij veel bruggen in Leiden zoutkisten. In deze kisten zit zout om de brug bij gladheid met de hand te strooien.

Straatje vegen

Als er sneeuw gevallen is kunnen stoepen en straten extra glad zijn. De gemeente kan alleen de belangrijkste routes vegen en strooien. Houd daarom uw eigen straatje of stoep sneeuwvrij met een bezem, borstel of sneeuwschuiver.

Goed voorbereid de weg op

De gemeente strooit op doorgaande wegen, kruispunten, viaducten, bruggen, busroutes, doorgaande fietsroutes en plekken waar veel voetgangers komen. Ook als er is gestrooid kan het nog steeds glad zijn. Bijvoorbeeld omdat het erg hard vriest of omdat het strooizout nog niet goed is ingereden door het verkeer. Let u daarom bij gladheid extra goed op in het verkeer en pas uw snelheid aan.

Parkeren

Geparkeerde auto’s maken het strooiwagens soms lastig om overal bij te komen. U kunt helpen door uw auto zoveel mogelijk aan de zijkant van de weg te parkeren, maar niet op straathoeken en de
stoep. Natuurlijk kunt u de auto alleen parkeren waar dat is toegestaan.

Openbaar vervoer

Bij winterse omstandigheden kan het openbaar vervoer ontregeld zijn. Kijk voor meer informatie daarom op:

Afvalinzameling

Als er veel sneeuw is gevallen kan de vuilniswagen niet langskomen om het afval op te halen. Het is daarvoor te gevaarlijk. Wilt u weten of de vuilniswagen langs komt? Kijk op www.leiden.nl/winter bij 'nieuws' voor de laatste informatie over de afvalinzameling bij winterweer. Komt de vuilniswagen niet langs? Zet uw afval dan ook niet op straat.

Ook bij vorst doen wij ons uiterste best om uw minicontainer te legen. Desondanks kan het voorkomen dat het afval (deels) vastgevroren zit. Gelukkig zijn er tips om vastgevroren afval te voorkomen:
• Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval op de inzameldag los van de wanden.
• Plaats de gft-container uit de wind en leg krantenpapier of zaagsel onder in de container.
• Gooi zo min mogelijk nat afval in de gft-container door het eerst uit te laten lekken.
• Plaats de container een dag van te voren binnen in een overdekte ruimte.

 

 

Veelgestelde vragen

Toon alles / Verberg alles

Waar strooit de gemeente?

De gemeente Leiden strooit bij gladheid op de belangrijkste doorgaande wegen, auto- en fietsroutes, wijkontsluitende wegen, busroutes en bruggen. Andere belangrijke auto- en fietsroutes en voetgangersgebieden worden in principe alleen op werkdagen gestrooid. Daarnaast strooit de gemeente op een aantal gevoelige plekken waar veel voetgangers gebruik van maken zoals oversteekplaatsen, bushaltes, de omgeving van bejaarden- en verzorgingshuizen, scholen, winkelcentra, buurthuizen, glas-, papier en textielcontainers, wandelroutes van bejaardencentra naar winkelcentra etc.

Waarom zijn er bij sneeuw en ijs problemen met de afvalinzameling?

Opgevroren straten zorgen voor vertraging bij het inzamelen van het huishoudelijk afval. Sommige wegen zijn onbegaanbaar voor de vuilniswagens. In bepaalde straten kunnen daarom geen vuilniszakken opgehaald worden en geen minicontainers of wijkcontainers geleegd worden.

Daarnaast geeft vorst problemen voor het GFT-afval. Het GFT-afval in de minicontainers heeft een hoog vochtpercentage. Hierdoor vriest het afval snel vast in de containers. Dit is met strenge vorstperiodes helaas een terugkerend probleem.

Via deze website blijft u op de hoogte over de afvalinzameling bij winterweer.

Kan ik bij de gemeente langsgaan om strooizout te halen?

Inwoners van Leiden kunnen gratis kleine hoeveelheden strooizout afhalen om straten en stoepen ijsvrij te houden. U kunt hiervoor terecht op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur bij Cluster Beheer op de Kenauweg 3. Neem een tas of emmertje mee. U kunt zelf het zout in uw tas of emmer scheppen.

Mag ik strooizout halen uit de 'zoutkisten' bij bruggen?

Bruggen worden bij vorst snel glad. Daarom staan bij veel bruggen in Leiden zoutkisten. In deze kisten zit zout dat u kunt gebruiken om de brug bij gladheid met de hand (bij) te strooien.

Mag ik varen als er ijs ligt?

Als er ijs ligt in grachten, singels en sloten in Leiden mag u niet varen. Dit vaarverbod is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), paragraaf 5.25.1.

Waar kan ik vragen stellen?

U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur de gemeente bellen via het algemene nummer 14 071. Daarnaast kunt u 24/7 het contactformulier invullen via www.leiden.nl/contact.

Woonomgeving

Telefoon: 14071

Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Sluitingsdata

Op sommige dagen zijn wij gesloten.

Contactformulier

U kunt via het contactformulier een vraag aan de gemeente stellen.

Melding over de woonomgeving of openbare ruimte kunt u via deze pagina doen, of via de website: www.verbeterdebuurt.nl

Heeft u een klacht over een ambtenaar? Ga naar www.leiden.nl/klacht

Geen nieuws beschikbaar