Home /Over de stad /Groenbeheer / Groeninitiatieven

Groene initiatieven

Misschien wilt u naast het gemeentelijk groen(beheer) uw eigen buurt nog verder vergroenen. Bijvoorbeeld met een geveltuintje tegen het huis of een bloeiende boomspiegel in de straat. Of heeft u – samen met uw buren - een groter idee voor eigen inrichting en zelfbeheer van een stuk groen in uw buurt? De gemeente stimuleert en faciliteert dit graag.

Groen aan de slag

Maak over uw initiatief een afspraak met uw wijkbeheerder via het meldingsformulier op de website van gemeente Leiden. Geef hierbij aan wat u van plan bent. Wil u een geveltuintje realiseren, boomspiegel onderhouden, of wil u een grotere rol spelen in het onderhoud in uw straat of het parkje om de hoek.

Convenant

Zodra u uw initiatief heeft aangemeld maken we met u afspraken over wat wel en niet kan in de openbare ruimte (het moet natuurlijk wel schoon en veilig blijven). Deze afspraken leggen we vast in een brief of in een onderhoudsconvenant.

Samen-aan-de-slag-tegel

Nu kunt u zelf of samen met uw buren lekker aan de slag. En om te voorkomen dat nadat u lekker aan de slag bent gegaan vervolgens een overijverige medewerker van de gemeente of een aannemer uw plantjes omver maait of schoffelt leggen we naast uw initiatief of project een bijzondere tegel waaruit blijkt dat hier een bewoner verantwoordelijk is voor het onderhoud.

De groencoach

De afspraak over het zelfbeheer worden vastgelegd in een convenant of brief tussen de bewoner en de gemeente. Vanuit de gemeente zal onze onderhoudscoach minimaal twee maal per jaar contact met u opnemen om te horen of het onderhoud goed gaat en of u nog ergens hulp of advies bij nodig heeft.

Co-financiering

Soms heeft u voor uw initiatief extra financiële middelen nodig. U kunt hiervoor een beroep doen op het Fonds Wijkinitiatieven. Daarnaast kunt u wanneer uw project wat groter is dan enkel een boomspiegel of geveltuin ook andere fondsen zoals Fonds 1818 of Jantje Beton aanschrijven. In situaties waarbij de gemeente planmatig groot onderhoud of vervangingen uitvoert, is vaak ruimte om bewonersinitiatieven of wensen mee te nemen. Het is voor ons dan wel zaak dat we tijdig op de hoogte zijn van de wensen die er leven.