Home /Over de stad /Groenbeheer / Beheer struiken, bermen en gras

Onderhoud struiken, bermen, gras

Ook struiken, bermen en gras moeten worden onderhouden. Richtlijn daarbij is de beeldkwaliteit: hoe heel en schoon zijn de struiken, bermen en het gras?

Per dag en seizoen

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

  • Bestrijden van onkruid in de beplantingsvakken
  • Snoeien van struiken
  • Maaien van gazons

Daarnaast zijn er seizoensgebonden werkzaamheden:

  • Maaien van bermen die maar twee of drie keer per jaar gemaaid worden, bijvoorbeeld in de lente en de herfst
  • Groot onderhoud aan parken, bijvoorbeeld het afzetten van struiken met het doel dat deze weer opnieuw uit kunnen lopen.

Meerjarenplanning

Struiken hoeven niet elk jaar gesnoeid te worden. Daarom is voor het snoeien een meerjarenplanning gemaakt. In vier jaar tijd komt de hele stad aan de beurt. Bekijk de planning om te zien wanneer het groen in uw wijk wordt gesnoeid. Als uit een melding blijkt dat er extra gesnoeid moet worden, wordt dat snel opgepakt.