Home /Over de stad /Groenbeheer / Actueel groen

Seizoensactualiteiten

Wintersnoei

In de winter vinden de reguliere snoeiwerkzaamheden aan struiken en bomen plaats. Het kan zijn dat in uw wijk de struiken flink worden teruggesnoeid, zelfs tot de grond. Dit is ineens een kaal gezicht. In de regel groeien de struiken in 2 tot 3 maanden terug zodat het beplanting vak al weer snel een volle indruk geeft.

Pollenallergie / Hooikoorts

De meeste mensen genieten van het voorjaar, maar als je een pollenallergie hebt, is dit seizoen niet persé een pretje. Vanaf mei kunnen pollen in de lucht voor veel irritatie zorgen. Het advies voor mensen met deze allergie is om ramen en deuren gesloten te houden of speciale filters te plaatsen.
Pollen verspreiden zich door de lucht. Op winderige dagen worden deze allergenen over grote afstand verspreid. Onderzoeken hebben aangetoond dat veel van de berkenpollen die hier worden aangetroffen, uit Scandinavië afkomstig zijn. Het verwijderen van bomen of extra maaien van bermen in Leiden zou nauwelijks invloed hebben op de hoeveelheid allergenen in de lucht.

Honingdauw (plaksel uit bomen) zomerperiode

In de zomerperiode kan op diverse plekken in Leiden hinder worden ondervonden van honingdauw, een plakkerige stof die uit bomen ‘valt’ op straat, auto’s of ramen. Hoe komt dat precies en wat kunt u het beste doen?

Groene gastheer

Sommige bomen zijn gastheer voor luizen. Die luizen zuigen plantensappen op en scheiden zoete, kleverige en kleurloze druppels uit die vervolgens van de bladeren afvallen. Na enige tijd vestigt de zwarte roetdauwschimmel zich op kleverige substantie. Die wordt daardoor zwart. Dat wordt honingdauw genoemd.
Honingdauw wordt als hinderlijk ervaren, omdat deze druppels plakken op de ondergrond. Zoals op straat, maar ook op auto’s, ramen en meubilair. Bladluizen komen vooral voor in lindebomen, maar soms ook in esdoorns, haagbeuken of eikenbomen. Ze produceren honingdauw, een plakkerig vocht. De meeste hinder vindt plaats tussen mei en augustus. Als het koud is, produceren de luizen minder honingdauw, maar zodra het warmer wordt, worden de luizen extra actief. Ook na een flinke regenbui vermindert het aantal luizen in bomen drastisch.

Bestrijden geen optie

Het bestrijden van honingdauw kan alleen via het bestrijden van de luizen. Geen van de (biologische) bestrijdingsmethodes leidt echter tot minder overlast. Bovendien is het een kostbare aangelegenheid. Kortom, er zijn geen realistische opties om de overlast van honingdauw aan te pakken.
Indien u overlast ervaart van de kleverige afscheiding van de bladluizen dan kunt u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode uw auto ergens anders parkeren of wat vaker wassen met warm water.

Onwelkome zomergasten: de eikenprocessierups

Zomers kunnen deze onwelkome gasten voor vervelende overlast zorgen: de eikenprocessierupsen. De rupsen komen van origine uit zuid Europa maar door toedoen van o.a. klimaatveranderingen heeft de soort zich steeds verder noordwaarts verplaatst en zich weten te handhaven.

De overlast van eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt door de brandharen. Die brandharen hebben weerhaakjes en dringen daardoor gemakkelijk in de huid, luchtwegen en ogen. De reactie daarop verschilt van  persoon tot persoon. Vaak is er sprake van irritatie in de vorm van hevige jeuk, rode uitslag en pijn. Bij inademing kan het leiden tot slikklachten en ontstekingen aan de luchtwegen.

Bestrijding van de overlast

Het is ondoenlijk om de eikenprocessierups in Leiden volledig uit te bannen. Om dit voor elkaar te krijgen zou je in heel Nederland alle eikenprocessierupsen moeten bestrijden. Dat kost veel menskracht en tijd, en is daarmee te kostbaar. We zien de laatste jaren dat de natuur begint te reageren op deze nieuwkomers. Er zijn inmiddels waarnemingen dat koolmezen dol zijn op de larven van de rupsen.

De gemeente focust bij de bestrijding op locaties waar de plaagdruk en het risico het grootst zijn.
We raden u af om zelf actie te ondernemen. Als u de rupsen op plekken in de openbare ruimte ziet vragen wij u dit aan ons door te geven zodat we hier een actie op kunnen ondernemen. Heeft u in een eikenboom in uw tuin last van eiken processie rupsen dan kunt u het beste een afspraak maken met een gespecialiseerd bedrijf.