Home /Over de stad / Groenbeheer

Groenbeheer in Leiden

Leiden is trots op haar stadsnatuur. Het centrum staat bekend als ‘stenig’ maar er is een grote variëteit aan flora en fauna te vinden. En dat geldt zeker ook voor de wijken buiten de singels. De totale hoeveelheid groen in Leiden bedraagt ruim 41.450 are. Dat is per inwoner gemiddeld 34 m2 (122 duizend inwoners in 2016).

Om de stadsnatuur bloeiend en groeiend te houden, moet het groen onderhouden worden. Dat doet de gemeente Leiden zo duurzaam mogelijk. Dit betekent onder meer dat bomen zoveel mogelijk worden behouden.

Bomen

Leiden is met name zuinig op haar bomen en heeft alle monumentale en ‘volwassen’ bomen in kaart gebracht op de Groene Kaart. Dit zijn publieke en particuliere bomen met een beschermde status. Daarnaast zijn de regels rond het kappen en snoeien van bomen aangescherpt, in de zogenaamde Bomenverordening.

Uitgangspunt is dat een gezonde boom blijft staan en dat er naast het reguliere onderhoud geen ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd zoals extra en of grondig snoeien of kappen. Aan bomen op de Groene Kaart die op openbaar terrein staan worden naast het reguliere beheer sowieso geen extra ingrepen gedaan, tenzij de boom gevaarlijk of besmettelijk ziek is.
Lees meer over het beheer van bomen in Leiden en over het Leids bomenbeleid.

Beeldkwaliteit

De gemeente werkt dagelijks aan het onderhouden van het groen in de stad. Bomen, struiken en planten worden verzorgd en vernieuwd; onkruid en zwerfvuil worden verwijderd.

Van tevoren is afgesproken met welke ambitie het eindresultaat eruit moet zien. Dit leggen wij vast met foto’s en noemen we beeldkwaliteit. Hoe mooi moet het gras erbij liggen, mag je nog wat bladeren op de grond zien liggen? Dezelfde beeldkwaliteit bepaalt ook hoe vaak de groenbeheerders langskomen: mag er wat onkruid of zwerfvuil tussen de struiken of onder de bomen te zien zijn?

De beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van foto’s die het verschil tussen niveau A+ (‘Efteling-kwaliteit’) tot en met D (meest vervuild) laat zien. Voor heel Leiden is kwaliteitsniveau B gekozen, en voor drie locaties in het centrum niveau A. Dat zijn de Burcht, de Hortus botanicus en het Plantsoen. Deze groene locaties vormen een trekpleister en moeten er net iets opgeruimder bij liggen.
Om deze beeldkwaliteit te bereiken moet allereerst zwerfvuil en bladafval regelmatig worden opgeruimd. Daarnaast is onderhoud aan het groen zelf nodig voor het groeien en bloeien van bomen en struiken.

Voorbeelden van mate van onderhouidBeeldkwaliteit, van A tot en met D.