Home / Nieuwsitem

Duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld

vrijdag, 18 december 2015

Samen met de stad gaat de gemeente Leiden werken aan een kansrijke, leefbare stad voor nu en in de toekomst. Donderdag 17 december is de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld. Voor de uitvoering is een bedrag van ruim 5,8 miljoen euro beschikbaar.

Stevige ambities moeten ervoor zorgen dat er in 2030 (ten opzichte van 1990) 40 procent minder CO2 wordt uitstoten. Dit sluit aan bij de afspraak die eind 2015 gemaakt is tijdens de klimaattop in Parijs. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt voor een daadkrachtig lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid. Dit doen we met en 16 concrete doelstellingen.

Wethouder Frank de Wit (Duurzaamheid): “Ik ben trots op de stappen die zijn gezet en nu pakken we door om ook in de toekomst een kansrijke en leefbare stad te blijven. Het is de inzet van het college om nu echt een stap verder te gaan. Met een programmamanager Duurzaamheid, een enthousiast programmateam en door nog meer samen te werken met de stad, bijvoorbeeld via het Platform Duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om samen met inwoners en partners in de stad aan de slag te gaan.”

Met de uitvoering van het programma Duurzaamheid in de periode 2016-2020 ontstaat een vliegwiel waarmee we in 2020 goed op weg zijn om de ambities in 2030 te halen. De duurzaamheidsagenda biedt nog meer ruimte voor initiatieven op maat van buurten en bedrijven. Zoals op dit moment al gebeurt bij de ‘Green Deal Duurzame scholen’, energiescans in de horeca en de ondersteuning van initiatieven zoals ‘De Zeeheldenbuurt op weg naar Energieneutraal’. Zelf gaat de gemeente aan de slag om een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te zijn in 2020.

Wat gaan we doen

In de periode 2016-2020 zetten we stevig in met 16 concrete duurzaamheidsdoelstellingen, met  subsidiefondsen, het faciliteren van inwoners, bedrijven en instellingen en door het bieden van maatwerk willen we samen met de stad onder andere bereiken dat:

  • Meer energie besparen 1,5 procent omlaag per jaar
  • Meer gebruik van duurzaam opgewekte energie: 20 procent in regio opgewekt
  • Gemeente gaat voorop in energietransitie: gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2020
  • duurzaam ondernemen in Leiden vanzelfsprekend wordt;
  • er een verschuiving optreedt naar duurzamere en slimmere mobiliteit;
  • groen wordt uitgebreid en verbonden en biodiversiteit verbeterd;
  • er minder afval, minder zwerfafval en minder restafval is;
  • er in 2030 geen wateroverlast is in de bebouwde omgeving;
  • en dat we een klimaatrobuuste stad hebben.


Kortom in 2020 staat Leiden behalve als stad van Kennis en Cultuur, ook bekend als stad van Duurzame vernieuwing. Kijk voor wat we concreet gaan doen naar de Duurzaamheidsagenda 2016-2020.


Plaats op: