Home /Bestuur /Verkiezingen / Informatie politieke partijen

Inleveren kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing

Tot en met 27 december 2017 kon u een politieke partij registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Om mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen moet u een kandidatenlijst met bijbehorende stukken inleveren bij het centraal stembureau. Twee data zijn hiervoor van belang:

  • Voorinlevering op maandag 29 januari 2018 tussen 13.30-16.30 uur
    Aan politieke partijen wordt gevraagd om de kandidatenlijst met bijbehorende stukken vooraf te laten controleren door een 'voorinlevering'. Hierdoor verloopt het inleveren van de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling soepel en kunt u eventueel nog zaken herstellen.

  • Inleveren op maandag 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur
    Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd.

Wat levert u in?
Naast de kandidatenlijst (model H1) levert u de stukken in, zoals omschreven op de website van de kiesraad: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling
De kandidatenlijst wordt gemaakt in de OSV-software van de kiesraad. Meer informatie en de software vind u op de website van de kiesraad: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-partijen

Op 6 februari onderzoekt het centraal stembureau de kandidatenlijsten in een niet-openbare zitting. Bij verzuim (er ontbreken stukken) heeft u tot 9 februari, 15.00 uur de tijd om dit te herstellen. Op 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende  kandidaten en de aanduidingen.  Tijdens deze zitting wordt  ook de nummering van de lijsten bepaald.

Afleggen ondersteuningsverklaringen en waarborgsom
Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen:

  • uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,- betalen. De waarborgsom kan gestort worden op rekeningnummer NL43BNGH0285004883 ten name van Gemeente Leiden onder vermelding van: ‘Waarborgsom kandidaatstelling [met aanduiding van uw politieke partij]’.

De waarborgsom wordt terugbetaald als geen geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd of als de partij een zetel of minstens 75 % van de kiesdeler heeft behaald.

Contact
Vragen over de procedure? Laat u informeren! Team Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer: 14071.