Home /Bestuur / Denk mee

Denk mee

De gemeente beslist over veel zaken in onze stad Leiden. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met die beslissingen of dat u zelf betere ideeën heeft. Wat kunt u dan doen?
De gemeente ziet graag dat inwoners van Leiden meedenken over wat er in hun stad anders en beter kan. Uw kennis, ervaring en ideeën kunnen immers waardevol zijn. Dat meedenken kan op verschillende manieren.

Meedenken met het college

U kunt het college van burgemeester en wethouders benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan op de volgende manieren:

Meedenken met de gemeenteraad

Meedenken met de gemeenteraad kan op andere manieren. Bijvoorbeeld door in te spreken bij een raadscommissie of een burgerinitiatief in te dienen.

Uw mening peilen

De gemeente Leiden heeft ook mogelijkheden om uw mening te peilen. Hiervoor bestaan verschillende soorten onderzoeken, zoals de stadsenquête, het burgerpanel en het jongerenpanel.

Bent u het oneens?

U kunt het oneens zijn met de handelwijze, besluitvorming of informatievoorziening van de gemeente. Dan kunt u het volgende doen:

  • Klacht indienen: als u ontevreden bent over het gedrag of de handelwijze van een ambtenaar of dienst.
  • Bezwaarschrift indienen: als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
  • Wob-verzoek indienen: als u bepaalde informatie van de gemeente wenst die niet direct beschikbaar is.