Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) geeft iedereen het recht op informatie over het beleid van overheden. Door de Woo is overheidsinformatie dus openbaar. U kunt een Woo-verzoek doen om meer inzicht in het handelen van de gemeente te krijgen.

Welke informatie kunt u opvragen?

U kunt informatie opvragen als het in documenten is vastgelegd. Dat kunnen papieren of online documenten zijn. Is uw verzoek duidelijk omschreven en zijn de documenten die u opvraagt openbaar? Dan krijgt u de documenten opgestuurd via e-mail (gratis) of per post (zie hieronder bij Kosten). U kunt er ook voor kiezen om de stukken op het Stadskantoor te bekijken.
Vaak neemt de gemeente contact met u op om uw verzoek door te nemen.

Lees meer over de Woo op Rijksoverheid.nl en op overheid.nl.

Aanvraag doen

Iedereen kan een Woo-verzoek doen. Dat kan online, schriftelijk of telefonisch. Laat weten over welk beleid u informatie wilt, of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk of de bouwvergunning voor een bepaald pand.