Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft iedereen het recht op informatie over het beleid van overheden, zoals de gemeente Leiden. Door de Wob is overheidsinformatie dus openbaar. U kunt een Wob-verzoek indienen voor informatie. Zo krijgt u meer inzicht in het handelen van de gemeente.

U kunt informatie opvragen als het in documenten is vastgelegd. Dat kunnen papieren of digitale documenten zijn.

Is uw verzoek duidelijk omschreven en zijn de documenten die u opvraagt openbaar? Dan krijgt u de documenten samen met het Wob-besluit opgestuurd per post of via e-mail. U kunt er ook voor kiezen om de stukken in te zien op het Stadhuis. Vaak neemt de gemeente contact met u op om uw verzoek door te nemen.

Lees meer over de Wob op Rijksoverheid.nl en op overheid.nl.

Verzoek indienen

Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Dien het Wob-verzoek online, schriftelijk of aan de balie in. Geef daarbij aan over welk beleid u informatie wilt, of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk of de bouwvergunning voor een bepaald pand.

  Online Wob-verzoek

  De snelste en gemakkelijkste manier om als inwoner of bedrijf een WOB-verzoek in te dienen is online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als u een inwoner bent.

  Formulier (online) Wob-verzoek inwoners

  Formulier (online) Wob-verzoek bedrijven

  Wob-verzoek per post

  Wilt u een Wob-verzoek via de post indienen? Gebruik dan een van onderstaande formulieren:

  Indienen Wob-verzoek inwonersPDF 77 kb (pdf, 77 kb)

  Indienen Wob-verzoek bedrijvenPDF 78 kb (pdf, 78 kb)

  Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Stuur het daarna op naar de gemeente.

  Naar de balie

  Maak een afspraak om langs te komen aan de balie:

  Afspraak maken                        

  Of bel de gemeente met uw verzoek: 14 071.

  Hoe lang duurt het?

  4 weken. De reactietermijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden uitgesteld. Hier krijgt u bericht van. Zijn er vragen over uw verzoek? Dan neemt de gemeente contact met u op.

  U krijgt het besluit over uw Wob-verzoek per post. De documenten ontvangt u per post, e-mail of liggen ter inzage bij de gemeente Leiden. Dit is afhankelijk van hoe u deze documenten wilt ontvangen of bekijken.

  Uitzonderingen

  In bijzondere gevallen maakt de gemeente informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld bij:

  • schending privacy van personen
  • onevenredige benadeling van andere personen of bedrijven
  • vertrouwelijke informatie aan de gemeente, bijvoorbeeld bedrijfsinformatie.
  • documenten voor intern overleg. Bijvoorbeeld een persoonlijke opvatting van een beleidsmedewerker die hij of zij heeft gemaakt tijdens een interne vergadering.