Home /Bestuur / Veelgestelde vragen

Ondersteuningsverklaringen

Toon alles / Verberg alles

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een persoon die deelname van een (nieuwe) partij aan de verkiezing ondersteunt. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van maandag 16 januari tot met maandag 30 januari 2017. Het formulier voor het afleggen van de verklaring is verkrijgbaar bij de informatiebalie in het stadhuis (zonder afspraak). Er kan één ondersteuningsverklaring per persoon getekend worden. Meer informatie is ook te vinden op de website van de kiesraad.

Stempas - kiezerspas - volmacht

Toon alles / Verberg alles

Ik heb geen stempas ontvangen. Wat moet ik doen?

Zonder stempas en legitimatiebewijs kunt u niet stemmen. De stempas(sen) worden uiterlijk 1 maart 2017 per post bezorgd. Geen stempas(sen) ontvangen? Neem zo snel mogelijk contact op met de gemeente om een vervangende stempas aan te vragen. De uiterste aanvraagdatum is 14 maart 2017 12.00 uur bij de informatiebalie in het Stadhuis. Na de uiterste datum is het aanvragen niet meer mogelijk en kunt u dus niet stemmen.

U kunt de vervangende stempas ook schriftelijk aanvragen. Het aanvragen kan tot 10 maart 2017 met het aanvraagformulier.

Ik ben verhuisd. Hoe krijg ik mijn stempas?

De gemeente waar u op 30 januari 2017 staat ingeschreven, stuurt u een stempas. Verhuist u na die datum naar een andere gemeente en wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen in uw oude gemeente of u kunt iemand in uw oude gemeente een volmacht geven (zie ook de vraag 'Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?').

Ik ben mijn stempas kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente Leiden schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Dat kan tot 10 maart 2017 met het aanvraagformulier.

U kunt (met legitimatie!) ook een vervangende stempas aanvragen bij de informatiebalie in het stadhuis. Dit kan tot en met 14 maart 2017, 12.00 uur, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Na deze datum is het aanvragen van een nieuwe stempas niet meer mogelijk en kunt u dus niet stemmen.

Ik zit in het buitenland, kan ik wel stemmen?

Ja. U kunt met het aanvraagformulier stemmen per brief een verzoek indienen. Stuur dit verzoek voor 15 februari 2017 naar de gemeente. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen, zie de vraag 'Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?'.

Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

U kunt op twee manieren iemand machtigen om voor u te stemmen:

  • Via de stempas

Dit kan alleen bij iemand die in dezelfde gemeente woont. Vul daarvoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. Geef de gemachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De kopie moet de gemachtigde samen met de ondertekende stempas en zijn eigen identiteitsbewijs laten zien op het stembureau.

  • Via een aanvraagformulier volmacht

Dit kan bij iemand die in dezelfde gemeente woont of iemand uit een andere gemeente. Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen met het aanvraagformulier om bij volmacht te stemmen. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 10 maart 2017. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. De gemachtigde hoeft alleen de volmacht op het stembureau te laten zien, een kopie van uw identiteitsbewijs is dan niet nodig.

Ik ben gemachtigd om voor iemand een stem uit te brengen. Moet ik ook een identiteitsbewijs van die persoon meenemen?

U neemt het volgende mee naar het stembureau:

•    uw eigen stempas en identiteitsbewijs;
•    de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van degene die u gemachtigd heeft.

Heeft u een volmacht dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen.

Als u voor een ander een stem uitbrengt kan dit alleen op het moment waarop u zelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Stemmen

Toon alles / Verberg alles

Wie mogen er allemaal stemmen?

Iedereen die

  • Nederlander is en;
  • 18 jaar of ouder

Mensen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, mogen ook stemmen.

Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling mogen niet stemmen.

Wat moet ik meenemen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas en een geldig* identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

*Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja dat kan, gebruik hiervoor het Aanvraagformulier Kiezerspas. Dat kan tot uiterlijk 10 maart 2017.

Tot uiterlijk 14 maart 2017, 12.00 uur kunt het formulier ook persoonlijk bij de informatiebalie in het Stadhuis inleveren. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Identificatieplicht

Toon alles / Verberg alles

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen?

In Nederland worden de volgende documenten geaccepteerd als identiteitsbewijs* (of legitimatiebewijs):

  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Nederlands (bromfiets)rijbewijs.

U kunt zich niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bedrijfspas, collegekaart, bankpas of zwemabonnement.

* Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen.

Mijn identiteitsbewijs is kwijtgeraakt of gestolen. Kan ik nog stemmen?

U mag stemmen als u kunt aantonen dat uw ID-bewijs is gestolen. Neem daarvoor een kopie van het proces verbaal van vermissing van de politie of de gemeente mee naar het stembureau. Neem daarnaast uw stempas en een pasje - met een pasfoto en volledige naam - van bijvoorbeeld de bibliotheek mee. U mag dan uw stem uitbrengen.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik nog stemmen?

Als het identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar is verlopen, kunt u stemmen.

Mag ik een identiteitsbewijs op een smartphone of tablet laten zien?

Nee. U moet uw echte identiteitsbewijs meenemen, anders kunt u niet stemmen.

Bent u gemachtigd om voor iemand anders te stemmen? Dan mag u de kopie* van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u een stem uitbrengt wel laten zien op een smartphone of tablet.

*Deze kopie wordt gebruikt om te controleren of persoonsgegevens en de handtekening op het identiteitsdocument overeenstemmen met de persoonsgegevens op de volmacht. Daarvoor is het essentieel dat de kopie van goede kwaliteit en duidelijk leesbaar is. Ook moet u bereid zijn om eventueel de telefoon of tablet aan een stembureaulid te overhandigen voor de controle.

U kunt na deze controle als kiezer geweigerd worden. U krijgt dan nog wel de mogelijkheid om met een leesbare kopie terug te komen om alsnog als gemachtigde voor iemand anders te stemmen. Als u  voor een ander een stem uitbrengt kan dit alleen op het moment waarop u zelf stemt.

Stembureaus

Toon alles / Verberg alles

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u in alle stembureaus in de gemeente Leiden stemmen. De stemlocatie op uw stempas is een stembureau in de buurt van uw huisadres, maar u bent niet verplicht om hier te gaan stemmen.

Alle stemlocaties zijn te vinden via de kaart met de stembureaus.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dat kan. Vraag schriftelijk een kiezerspas aan. Dat kan tot uiterlijk 10 maart 2017.

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De stembureaus zijn op woensdag 15 maart 2017 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Zijn de stemlocaties ook toegankelijk voor mindervaliden ?

In Leiden zijn alle stemlocaties toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. In een aantal gevallen is er een aparte parkeerplaats voor invaliden binnen een afstand van 50 meter tot de ingang. Alle stemlocaties en de toegankelijkheid zijn te vinden op de kaart met stemlocaties.