Home /Bestuur /Verkiezingen / Werken bij een stembureau

Werken bij een stembureau

Als lid van een stembureau zorgt u ervoor dat kiezers een stem kunnen uitbrengen bij een verkiezing of referendum in één van de stembureaus. U werkt in een team van zes personen, volgens een rooster waarbij tussen 6.45 uur en 21.00 uur steeds minimaal 3 personen aanwezig zijn.

Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur is het hele team aanwezig om de uitgebrachte stemmen te tellen. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de verkiezingsuitslag.

Bij een stembureau zijn de volgende functies aanwezig:

  • Stembureauvoorzitter
  • Stembureaulid
  • Extra teller

Stembureauvoorzitter

Taken en verantwoordelijkheden

•    Stuurt een team van stembureauleden aan.
•    Voert dezelfde werkzaamheden uit als een stembureaulid.
•    Verantwoordelijk voor de gang van zaken en handhaving van de orde in het stemlokaal.
•    Aanspreekpunt voor de gemeente, team verkiezingen.
•    Maakt in overleg met de overige leden een zittingsrooster, gedurende de dag wordt van taak gewisseld.
•    Wijst een plaatsvervangend voorzitter aan.
•    Als de stemmen staken bij het nemen van een beslissing is de stem van de (plaatsvervangend) voorzitter doorslaggevend.
•    Coördineert, geassisteerd door de plaatsvervangend voorzitter, het tellen van de stemmen.
•    Verantwoordelijk voor het volledig invullen en ondertekenen van het proces-verbaal (eindrapport met de uitslag) van de zitting.
•    Levert het proces-verbaal met de sleutels van de stembus(sen) en het Register van Ongeldige Stempassen in op het Stadhuis.

Vereisten

•    Is stemgerechtigd. 
•    Heeft ervaring als stembureaulid of stembureauvoorzitter.
•    Heeft E-learning en examen met positief gevolg afgelegd.
•    Op de verkiezingsdag bent u de gehele dag van 6.45 uur tot einde telling beschikbaar.
•    Zeer zorgvuldig kunnen werken.
•    Beschikt over een mobiele telefoon.
•    Beschikt over een e-mailadres.
•    Beschikt over en heeft ervaring met het gebruik van WhatsApp

Stembureaulid

Taken en verantwoordelijkheden

•    Zorgt voor een goed verloop van het stemmen op het stembureau, samen met de voorzitter en de andere leden van het team.
•    Controleert de identiteit van de kiezer.
•    Controleert de geldigheid van de stempas.
•    Zorgt ervoor dat het stemmen volgens de regels gebeurt.
•    Treedt op als plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.
•    Zorgt voor een goed verloop van de telling.
•    Beoordeelt de geldigheid van de stembiljetten.

Vereisten

•    Is stemgerechtigd.
•    Heeft E-learning en examen met positief gevolg afgelegd.
•    Op de verkiezingsdag bent u de gehele dag van 6.45 tot einde telling beschikbaar
•    Zeer zorgvuldig kunnen werken.
•    Beschikt over een mobiele telefoon.
•    Beschikt over een e-mailadres.

Extra teller

Taken en verantwoordelijkheden

•    Helpt mee met het legen van de stembussen.
•    Openvouwen en sorteren van de stembiljetten.
•    Beoordeelt de geldigheid van de stembiljetten.
•    Tellen van de stemmen per partij.
•    Tellen van de stemmen per kandidaat.

Vereisten

•    Is stemgerechtigd.
•    Beschikbaar zijn vanaf 20.45 uur tot einde telling.
•    Heeft kennis genomen van de telinstructie.
•    Zeer zorgvuldig kunnen werken.
•    Beschikt over een mobiele telefoon.
•    Beschikt over een e-mailadres.

Vergoedingen

Voor de werkzaamheden op een stembureau ontvangt u een vergoeding. Let op: de vergoeding is in principe belastbaar inkomen, u moet de vergoeding dus opgeven bij de Belastingdienst.
De vergoeding verschilt per functie:

  • Voorzitter € 170,-
  • Stembureaulid € 155,- 
  • Teller € 30,-

De gemeente stelt de voorzitters, leden en tellers aan en bepaalt op welke stemlocatie u wordt ingedeeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via het aanmeldingsformulier.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Verkiezingen via telefoonnummer: 14071.