Verkiezingen gemeenteraad, 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezing vindt u op deze pagina alle informatie voor kiezers, kandidaten en stembureauleden.

Gemeenteraadsverkiezing

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle Leidenaren. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij, een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Leiden.

Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op wat er in onze gemeente gebeurt.

Lijstnaam politieke partij registreren

Wilt u de lijstnaam van uw politieke partij registreren? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen bij het centraal stembureau van Leiden:

 • Maak € 112,50 (waarborgsom) over naar het IBAN-nummer NL43 BNGH 0285004883 ten name van Gemeente Leiden onder vermelding van: Waarborgsom registratie (volledige statutaire naam van de politieke partij). U krijgt hierna een bewijs van betaling van Team Verkiezingen. De waarborgsom krijgt u terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert.
 • Stuur uw verzoek voor registratie van de lijstnaam naar verkiezingen@leiden.nl.
 • Uw verzoek moet op zijn laatst op 20 december 2021 om 23.59 uur bij Team Verkiezingen zijn.
 • Gebruik voor uw verzoek onderstaand bestand:

Verzoek tot registratie van een aanduidingPDF 86 kb

 • Stuur ook mee:
  • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging
  • een actueel bewijs van inschrijving in het Handelsregister
  • het bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen.

Wanneer niet nodig?

Politieke partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd bij het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van Provinciale Staten, hoeven voor de komende gemeenteraadsverkiezing geen verzoek tot registratie te doen. Ook is er geen registratie nodig van politieke partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een kandidatenlijst hebben ingeleverd, waarop de al geregistreerde naam is geplaatst.

Contact

Voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u contact opnemen met Team Verkiezingen via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) of per e-mail via verkiezingen@leiden.nl.

Wetten en regels

Wilt u meer informatie lezen over dit onderwerp? Bekijk de Kieswet, artikel G3 op wetten.overheid.nl.